Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie przygotowanego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie drogi w pasie drogi gminnej ze zjazdami na drogi leśne w celu zapewnienia dojazdu pożarowego”, na działkach nr ewidencyjny 455; 145/3; 158/1 – obręb Susłów, Gmina Bojadła.

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-15 10:55:55 przez Grzegorz Bosy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Bojadła, dnia 15.03.2019 r.
ITPP.6733.6.3.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
Wójt Gminy Bojadła zawiadamia, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strona może zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania i wypowiedzieć się przed wydaniem  rozstrzygnięcia w sprawie wniosku złożonego w dniu 21.02.2019 r. z dnia 20.02.2019 r. przez Pana Edmunda Arnolda Drynkorna działającego z upoważnienia i w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów. z/s ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechów, dotyczącego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
 
budowie drogi w pasie drogi gminnej ze zjazdami na drogi leśne w celu zapewnienia dojazdu pożarowego”,
na działkach nr ewidencyjny 455; 145/3; 158/1 – obręb Susłów, Gmina Bojadła.
        
 
            W związku z powyższym informuję, że z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach  7.15-1515.
 
            Brak czynnego udziału strony w postępowaniu nie będzie przeszkodą dla wydania rozstrzygnięcia.
 
    Z up. Wójta
 
                                                                                 /-/ Grzegorz Bosy
      Inspektor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-15 10:55:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-15 10:55:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15 10:55:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)