Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

RAPORT O STANIE GMINY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-31 14:48:18 przez Karol Matysik

Akapit nr - brak tytułu

Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy w Bojadłach Raport o stanie gminy Bojadła za 2018 rok. Raport  obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. 
Podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy w Bojadłach zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
 
Osoby pragnące uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna Przewodniczącemu  Rady Gminy w Bojadłach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bojadła.
Zachęcam do udziału w debacie.
 
Raport o stanie Gminy  Bojadła dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła  w zakładce "RAPORT O STANIE GMINY".