ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zarządzenie wójta Gminy Bojadła w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bojadła w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania profilaktyki zdrowotnej”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-31 19:05:40 przez Karol Matysik

Załączniki