ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:12 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Centrala – (68) 352-33-32, (68) 352-33-69
FAX     -     (68)  352-33-46
Lp.     
Stanowisko
Nr wewnętrzny
1.
Wójt
39
2.
Sekretariat
31
3.
Sekretarz Gminy
38
4.
Skarbnik Gminy
37
5.
Referat Finansów i Budżetu
34
- Podatki
43
- Kasa
41
6.
Kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego
32
7.
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
31
8.
Stanowisko ds. rolnych i ochrony środowiska
42
9.
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg
36
10.
Stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego
36
11
Stanowisko ds. oświaty i kadr
40
12
Stanowisko ds. promocji, usług, kultury i turystyki
33
13.
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
35
14.
Radca  Prawny
-
15.
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
33
16.
Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
34
17.
Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji
46
18.
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
42
19.
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
44
20.
OPS
45
21.
Stanowisko  ds. kultury
(68) 352-34-40