ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na \"Kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła\"

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:14 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Bojadła, 19.12.2011 r.

ITPP.2710.2.6.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITPP.2710.2.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 406594-2011 z dnia 1.12.2011 r. oraz na stronie internetowej www.bojadla.pl zakładka bip-przetargi i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła w dniu 01.12.2011r., oraz zmianą ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 321959-2011 z dnia 7.12.2011 r. oraz na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami ITPP.2710.2.1.2011 z dnia 7.12.2011r.; ITPP.2710.2.2.2011 z dnia 7.12.2011r.; ITPP.2710.2.3.2011 z dnia 8.12.2011r.; ITPP.2710.2.4.2011 z dnia 12.12.2011r.; ITPP.2710.2.5.2011 z dnia 12.12.2011r.       

          

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Bojadła (Zamawiający) informuje, że:

Pkt 1 - Wybrano do realizacji ofertę nr 1, która spełnia warunki udziału w postępowania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz nie podlega odrzuceniu:

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

ul. Bankowa 1,

67-100 Nowa Sól

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny – cena (70%), oprocentowanie lokaty Overnight (15%), wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (15%) – łącznie 100%, określone w SIWZ

Lista ofert złożonych w postępowaniu nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu wraz  z punktacją (kryterium oceny – cena (70%), oprocentowanie lokaty Overnight (15%), wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (15%) – łącznie 100%) - 1:

Oferta 1 – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól – 100,00pkt.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w SIWZ oraz cytowanej ustawie.

 

                                                                                Wójt Gminy Bojadła

                                                                                    Grzegorz Doszel

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-03 20:04:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 17:15:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 06:22:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2595 raz(y)