ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 41
Dodano
2020-06-25 10:21:24
Grupa
Skarbnik
Rok
za rok 2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Sochala
skarbnik Gminy
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 42
Dodano
2020-06-25 08:56:08
Grupa
RADNI
Rok
za rok 2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Edyta Ratajczak
radni
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 43
Dodano
2020-06-25 08:54:01
Grupa
pracownik gminy
Rok
za rok 2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Angelika Zając
pracownik
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 44
Dodano
2020-06-25 08:48:33
Grupa
dyrektor
Rok
za rok 2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Aleksandra Szubert
Dyrektor
Załącznik
 • oświadczenie majątkowe (PDF, 1.5 MiB)
Lp: 45
Dodano
2019-12-04 09:43:05
Grupa
SZKOŁA KLENICA
Rok
za rok 2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Cieślik
Dyrektor
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe MC (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 46
Dodano
2019-12-02 11:13:18
Grupa
RADNI
Rok
za rok 2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Magdalena Kramska
radni
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe MK (PDF, 2 MiB)
Lp: 47
Dodano
2019-11-25 11:25:23
Grupa
WÓJT - ZA WÓJTA - SEKRETARZ - SKARBNIK
Rok
za rok 2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Irena Sochala
Skarbnik
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe IS (PDF, 1.8 MiB)
Lp: 48
Dodano
2019-11-25 11:14:42
Grupa
GMINNA BIBLIOTEKA
Rok
za rok 2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Katarzyna Tomaszewska
Dyrektor
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe KT (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 49
Dodano
2019-11-25 11:11:24
Grupa
RADNI
Rok
za rok 2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Aneta Kamińska
radna
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe AK (PDF, 1.7 MiB)
Lp: 50
Dodano
2019-11-25 11:04:27
Grupa
RADNI
Rok
za rok 2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Luiza Martyniak
radni
Załącznik
 • oświadczenie majatkowe LM (PDF, 1.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji