ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Wydział: ST. DS. ROLNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Ogłoszono dnia: 2012-12-18 13:46:46

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Danuta Zientek

Telefon kontaktowy

68 3523332 wew. 42

Adres e-mail

dzientek@bojadla.pl

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,  grzebowisk, spalarni zwłok  zwierzęcych i ich części
  • załączniki: Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Czas realizacji

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

Opłaty

  • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 616 zł,
  • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłaty na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Nowa Sól 64 9674 0006 0000 0030 3390 0001

Tryb odwoławczy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła.

Podstawa prawna

Art. 7. Ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2012  r. poz. 391 z poźn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Zientek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-18 12:37:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-18 13:46:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-18 13:46:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony