ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedażyDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Szczegóły informacji

Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: ST. DS. PROMOCJI, USŁUG, KULTURY I TURYSTYKI

Ogłoszono dnia: 2012-12-18 09:56:36

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Marta Biernat

Miejsce załatwienia

Gmina Bojadła ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła wej. 35b

Telefon kontaktowy

68 3523332 wew. 33

Adres e-mail

marta@bojadla.pl

Miejsce odbioru

Gmina Bojadła ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła wej. 35b

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych / pisemna zgoda właściciela terenu lub obiektu.
  • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwolenia (gdy roczna wartość sprzedaży w ubiegłym roku nie była wyższa od ustawowej) :
  • za napoje alkoholowe do 4,5 % alkoholu oraz piwo – 525,00 zł,
  • za napoje alkoholowe od 4,5 % do 18 % alkoholu – 525,00 zł,
  • za napoje alkoholowe powyżej 18 % - 2.100,00 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kargowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Alkoholowej. Lokalizacja punktu sprzedaży musi być zgodna
z uchwałą Rady Gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony