ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:06 Upublicznienie elementu informacja Obrady XXXVIII sesji Rady gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
10:11:45 Upublicznienie elementu informacja ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2023 R. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:35 Edycja elementu informacja Ponowne Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Karol Matysik
14:42:12 Upublicznienie elementu informacja Ponowne Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:42:43 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości dz. 521/4 położonej w Klenicy, Gmina Bojadła Karol Matysik
12:22:16 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2023 r. , znak: RO.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:29 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:25:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bojadła" na działkach nr ewid. Karol Matysik
11:24:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Klenica” na działkach nr ewidencyjny Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:19 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie dotyczące wystąpienia do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze oraz Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie mieszalni pasz” Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony