ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:17:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463 (obecny nr dz. 1513 – obręb Bojadła po scaleniu), obręb Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie” Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2022-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:55 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik odpowiedź na pytanie - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:07:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:04:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik odpowiedź na pytanie - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej nr 000543F w miejscowości Klenica Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:03:51 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej nr 000543F w miejscowości Klenica Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:01:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej nr 000543F w miejscowości Klenica Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2022-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:00:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:59:18 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2022-04-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:02 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2022-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:40:57 Upublicznienie elementu informacja Gmina Bojadła zaprasza od 11.04.2022 do 22.04.2022 na KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony