ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:18:01 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załącznik graficzny - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:15:13 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik odpowiedź na pytanie - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:14:14 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2022-04-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:51 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w 2022 r. Karol Matysik
12:26:14 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego" Karol Matysik
11:59:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja o unieważnieniu postepowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa placu zabaw w miejscowości Bojadła jako miejsca integracji społecznej mieszkańców. Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:58:48 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa placu zabaw w miejscowości Bojadła jako miejsca integracji społecznej mieszkańców. Magdalena Oczkoś Wojciechowska
10:33:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej nr 000543F w miejscowości Klenica Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2022-04-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:08:54 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego wprowadzania ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni ścieków Domu Pomocy społecznej w Bełczu do wód Kanału Bojadelskiego Karol Matysik
15:25:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony