ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:45:30 Upublicznienie elementu informacja Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:42:45 Upublicznienie elementu informacja Uchwała XXXVI.246.2023 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku. Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:49 Edycja elementu informacja Informacja o wyborze ławników na kadencję 2024-2027 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:48:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obrady XXXVII sesji RG w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:45:27 Edycja elementu informacja Obrady XXXVII sesji RG w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik sprostowanie informacji z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Magdalena Oczkoś Wojciechowska
14:50:38 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Magdalena Oczkoś Wojciechowska
14:25:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bojadła” na działkach nr ewidencyjny Karol Matysik
14:22:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Klenica” na działkach nr ewidencyjny Karol Matysik
11:39:28 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony