ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:42 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Karol Matysik
14:59:19 Upublicznienie elementu informacja Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Karol Matysik
14:53:57 Upublicznienie elementu informacja Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania Karol Matysik
14:49:21 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Karol Matysik
14:44:27 Upublicznienie elementu informacja Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Karol Matysik
14:42:20 Upublicznienie elementu informacja Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Karol Matysik
14:39:49 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie NR 57/2023 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Bojadła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Karol Matysik
14:31:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Karol Matysik
14:27:03 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa i montaż dwóch pieców gazowych w budynku Szkoły Podstawowej w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony