ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
14:43:40 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
14:29:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BOJADŁA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
14:28:43 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BOJADŁA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:06:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BOJADŁA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:04:38 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BOJADŁA Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:47 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Bojadła zawiadamia, że w odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 28 lutego 2023 r.) w sprawie przedłużenia terminu do przedłożenia uzupełnienia raportu do dnia 31 marca 2023 r. dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz”, informuję iż wyrażam zgodę na przedłużenie terminu przedłożenia uzupełnienia raportu, o którym mowa w wezwaniu z dnia 27 grudnia 2022 r. znak RO.6220.13.2019 w terminie do 31 marca 2023r. Karol Matysik
12:52:22 Edycja elementu informacja UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Karol Matysik
12:51:51 Edycja elementu informacja UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Karol Matysik
12:51:21 Upublicznienie elementu informacja UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony