ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:53 Edycja elementu informacja UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Karol Matysik
11:30:49 Edycja elementu informacja UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:21 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:50:43 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:50:12 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-03-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie, że w dniu 2 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: RO.6220.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Karol Matysik
09:00:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
08:56:15 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:27:11 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią. Karol Matysik
13:26:12 Upublicznienie elementu informacja Protokół z konsultacji społecznych odnośnie zmiany rodzaju miejscowości Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony