ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:25:10 Edycja elementu informacja Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:06:51 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie drogi gminnej szerokości 3,50m - Nazwa elementu do którego przynależy Karol Matysik
13:06:40 Edycja elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie drogi gminnej szerokości 3,50m wraz z poszerzeniami i mijankami szerokości 5,00m oraz poboczami szerokości 0,75 m 1,50 m.” Inwestycja obejmuje działki nr Karol Matysik
11:36:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące projektu decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: „Budowie drogi gminnej szerokości 3,50m wraz z poszerzeniami i mijankami szerokości 5,00m oraz poboczami szerokości 0,75 m 1,50 m.” Inwestycja obejmuje działki nr Karol Matysik
09:07:20 Edycja elementu informacja Obwieszczenie dotyczące projektu decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: „Budowie linii kablowej i słupa średniego napięcia w ramach zwiększania potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie południowej części województwa lubuskiego (OD Zielona Góra),” na działkach nr ewidencyjny 1497, 229/2, 231/2 1522, 231/1, 1328, 905/17, 1534, 1524, 1492, 1489, 922/1 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła; 98/2, 67/2, 97/3, 50/2, 98/3, 62/1, 61/1, 98/4, 92/3, 91/6, 305/9, 305/10, 305/8, 105- obręb Przewóz, Gmina Bojadła. Karol Matysik
09:07:01 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Bojadła Karol Matysik
09:05:27 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie dotyczące projektu decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: „Budowie linii kablowej i słupa średniego napięcia w ramach zwiększania potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie południowej części województwa lubuskiego (OD Zielona Góra),” na działkach nr ewidencyjny 1497, 229/2, 231/2 1522, 231/1, 1328, 905/17, 1534, 1524, 1492, 1489, 922/1 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła; 98/2, 67/2, 97/3, 50/2, 98/3, 62/1, 61/1, 98/4, 92/3, 91/6, 305/9, 305/10, 305/8, 105- obręb Przewóz, Gmina Bojadła. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-12-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:17:43 Upublicznienie elementu informacja Wspólne obrady Komisji 17.12.2021 r. Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2021-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:49 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo” Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2021-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:02 Upublicznienie elementu informacja Protokół z obrad wspólnych z dn. 15.11.2021 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony