ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:52:45 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH I NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion Sebastian Nowak
15:44:08 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH I NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion Sebastian Nowak

Zmiany z dnia: 2013-02-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:35 Edycja elementu informacja Oferta poza konkursem Sebastian Nowak
10:10:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282” Sebastian Nowak
10:05:49 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282” Sebastian Nowak

Zmiany z dnia: 2013-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:34:05 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Danuta Zientek
14:27:47 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" Danuta Zientek
13:22:49 Edycja elementu informacja Oferta poza konkursek Sebastian Nowak
13:22:18 Upublicznienie elementu informacja Oferta poza konkursek Sebastian Nowak
08:34:41 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów" na działce nr 2/8 i 1/3 - obręb Bojadła Danuta Zientek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony