ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:30 Edycja elementu informacja Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach Administrator Systemu
10:23:17 Edycja elementu informacja Czas pracy urzędu Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2012-04-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:07:34 Edycja elementu informacja Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach Użytkownik Serwisowy
08:56:57 Edycja elementu informacja Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach Użytkownik Serwisowy
08:52:52 Edycja elementu informacja Wykaz stanowisk i numerów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bojadłach Użytkownik Serwisowy
06:59:33 Upublicznienie elementu informacja Informacje odnośnie wpisu Administrator Systemu
06:50:00 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Administrator Systemu
06:48:45 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wsparcie/ powierzenie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz profilaktyki zdrowotnej. Administrator Systemu
06:42:25 Upublicznienie elementu informacja Wzór 2012 wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Administrator Systemu
06:41:39 Upublicznienie elementu informacja Wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła od 2012 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony