ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:03:30 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.60.2023 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:13:53 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Patryk Petrus (ostatni dzień publikacji: 2029-05-10) Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:13:37 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Tomasz Bednarek (ostatni dzień publikacji: 2029-05-10) Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:10:41 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Tomasz Bednarek (ostatni dzień publikacji: 2029-05-10) Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:10:15 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Marta Piotrowska (ostatni dzień publikacji: 2023-10-12) Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:24 Upublicznienie elementu informacja Wspólne obrady Komisji działających przy RG w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:59:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9,5 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 1095, 1096, obręb Klenica, gmina Bojadła, powiat zielonogórski” Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-10-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:54 Upublicznienie elementu informacja Protokół z obrad XXXVIII sesji RG Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:28:49 Upublicznienie elementu informacja Protokół z obrad XXXVII sesji RG Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:25:55 Upublicznienie elementu informacja Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i petycji z dn. 04.10.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony