ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:44:03 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 1/2021 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:01 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieruchom Klenica 08.04.2021 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:42:08 Edycja elementu informacja Obwieszczenie w sprawie przygotowanego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, dwóch słupów wraz z oprawami, oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr ewidencyjny 871/2 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła. Karol Matysik
18:42:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie przygotowanego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn 0,4 kV, dwóch słupów wraz z oprawami, oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr ewidencyjny 871/2 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-04-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:05:39 Edycja elementu informacja Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw związanych z wystawieniem upomnień Karol Matysik
11:05:00 Edycja elementu informacja Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw związanych z wystawieniem upomnień Karol Matysik
10:57:37 Upublicznienie elementu informacja Koordynator do spraw dostępności Karol Matysik
10:55:44 Upublicznienie elementu informacja Deklaracja Dostępności Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-04-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:32:25 Upublicznienie elementu informacja Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2021-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:49:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji