ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:52 Edycja elementu informacja ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KUPNO DREWNA TOPOLOWEGO OPAŁOWEGO NA PNIU Karol Matysik
13:46:23 Upublicznienie elementu informacja ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KUPNO DREWNA TOPOLOWEGO OPAŁOWEGO NA PNIU Karol Matysik
13:38:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: Budowa domu jednorodzinnego z garażem, na działce nr ewidencyjny 292/1 obręb Bojadła, Gmina Bojadła. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2024-02-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:07 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie dotyczące wydana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: Budowa strażnicy OSP, na działce nr ewidencyjny 781/2, obręb Klenica, Gmina Bojadła. Kamila Latarowska
11:00:02 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji „ Programu Współpracy Gminy Bojadła z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r ” Karol Matysik
10:55:41 Upublicznienie elementu informacja Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Karol Matysik
10:49:58 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 1 z dnia 26.02.2024 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Karol Matysik
10:35:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o konieczności uzgodnienia nowego materiału dowodowego w postaci korekty sprawozdania nr 220/2023/2K z dnia 19 lutego 2024 r oraz sprawozdania z badań nr 220/2023/1 z dnia 3 listopada 2023 r, pomiarów hałasu w środowisku przez organy opiniujące. Karol Matysik
09:18:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV.307.2024 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:18:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV.306.2024 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji