ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:38 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:30:00 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania - przesunięcie terminu składania ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:29:22 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-03-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:42:45 Edycja elementu informacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła” Karol Matysik
10:43:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-03-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:45:26 Edycja elementu informacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła” Karol Matysik
14:40:27 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła” Karol Matysik
14:39:13 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku Karol Matysik
14:39:06 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku Karol Matysik
14:38:07 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji