ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:45:35 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Bojadła Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:44:31 Deaktywacja elementu informacja Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Bojadła Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:44:29 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Bojadła Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:43:17 Deaktywacja elementu informacja Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Bojadła Magdalena Oczkoś Wojciechowska
10:13:21 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2021r. Karol Matysik
10:07:33 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca dotacji dla Przedszkola Niepublicznego na rok 2021 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:45 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy Bojadła Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2021-01-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:55:46 Upublicznienie elementu informacja Uchwała WPF 2021 - 2033 Karol Matysik
14:52:38 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA BUDŻETOWA 2021 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-01-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:58:22 Edycja elementu informacja Dane teleadresowe Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji