ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:01 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarządzenie nr 0050.38.2023 Karol Matysik
11:51:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarządzenie nr 0050.37.2023 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:13:43 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2023 r.” Karol Matysik
22:12:46 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2023 r.” Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:06 Upublicznienie elementu informacja Obrady XXXVIII sesji Rady gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
10:11:45 Upublicznienie elementu informacja ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2023 R. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:35 Edycja elementu informacja Ponowne Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Karol Matysik
14:42:12 Upublicznienie elementu informacja Ponowne Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:42:43 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości dz. 521/4 położonej w Klenicy, Gmina Bojadła Karol Matysik
12:22:16 Upublicznienie elementu informacja obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2023 r. , znak: RO.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji