ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:35:23 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Nazwa elementu do którego przynależy: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:34:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY Magdalena Oczkoś Wojciechowska
10:56:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA Magdalena Oczkoś Wojciechowska
10:55:40 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:20 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie 0050.24.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: 0050.24.2023 Karol Matysik
10:35:35 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.24.2023 Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie w związku z przedłożeniem w dniu 13 marca 2023 r. uzupełnienia, oraz dosłaniu w dniu 4 kwietnia brakujących kopii uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie w związku z przedłożeniem w dniu 13 marca 2023 r. uzupełnienia, oraz dosłaniu w dniu 4 kwietnia brakujących kopii uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, informuje iż pismem znak Karol Matysik
15:18:45 Usunięcie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie w związku z przedłożeniem w dniu 13 marca 2023 r. uzupełnienia, oraz dosłaniu w dniu 4 kwietnia brakujących kopii uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie w związku z przedłożeniem w dniu 13 marca 2023 r. uzupełnienia, oraz dosłaniu w dniu 4 kwietnia brakujących kopii uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, informuje iż pismem znak Karol Matysik
12:41:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie że pismem z dnia 6 kwietnia 2023 r. wezwał inwestora przedsięwzięcia pn.: „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na nawadnianiu upraw polowych na obszarze powyżej 5 ha” na terenie obrębu geodezyjnego Bojadła dz. nr 1499, do złożenia pisemnego uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Karol Matysik
12:39:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w związku z przedłożeniem w dniu 13 marca 2023 r. uzupełnienia, oraz dosłaniu w dniu 4 kwietnia brakujących kopii uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, informuje iż pismem znak: RO.6220.13.2019 z dnia 6 kwietnia 2023 r. wystąpiono do powołanego biegłego Pani Dr n. biol. Anicenty Bubak o uzupełnienie, skorygowanie lub zmianę wydanej opinii z dnia 27 maja 2021 r.(data wpływu do tut. urzędu 31.05.2021 r.). Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji