ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:42 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie „Programu Współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” Karol Matysik
13:56:16 Upublicznienie elementu informacja Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 23.10.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:01:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XL.267.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:35:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX.265.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:26:20 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XL.272.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:21:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX.263.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:00:48 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX.262.2023 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:46 Upublicznienie elementu informacja Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu w roku 2023 etap końcowy Karol Matysik
13:53:38 Upublicznienie elementu informacja Ulotka Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:55 Edycja elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn." Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej." na cz.działki nr 1005/1, obręb Klenica, Gmina Bojadła Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji