ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12.08.2021 r. dla działki nr 521/7 Klenica - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 521/7 w Klenicy. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-08-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:35:19 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.42.2021 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2021-08-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:32 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
14:56:08 Deaktywacja elementu informacja Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:53:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu uzupełnienia raportu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie Karol Matysik
13:36:27 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:14:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.41.2021 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:10:23 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.44.2021 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:05:32 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.43.2021 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:03:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.40.2021 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji