ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:01:55 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" Danuta Zientek
08:21:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Sebastian Nowak
08:21:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa obwodnicy M. Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" Sebastian Nowak
08:21:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" zez względu na wpłynięcie raportu Sebastian Nowak
08:21:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie" Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" do czasu przedłożenia raportu Sebastian Nowak
08:21:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" Sebastian Nowak
07:58:30 Edycja elementu informacja - Sebastian Nowak

Zmiany z dnia: 2012-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:37:34 Edycja elementu informacja - Sebastian Nowak

Zmiany z dnia: 2012-09-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:47:40 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" Danuta Zientek
10:32:31 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" Danuta Zientek

Nawigacja między stronami listy informacji