ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-07
Zakres przedmiotowy
Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mieszalni pasz"
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik-Młynkowo"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ""Budowa mieszalni pasz" realizowanego na dz. nr 578/1, 578/3 579/3
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-09-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik-Młynkowo"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=125m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Bojadła"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-05
Zakres przedmiotowy
Postanowieni o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn""Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=125m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Bojadła"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ""Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu".
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG Q=125m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Bojadła"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanego na dz. nr 1076/6 - obręb Bojadła

Nawigacja między stronami listy informacji