ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 912 - obręb Klenica
Lp: 92
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-07-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o ponowne wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 1/1 - obręb Bojadła
Lp: 93
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-06-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 01 02, 01 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 19 09 03
Lp: 94
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-06-17
Zakres przedmiotowy
wniosek na wycinkę drzew dz. nr 912 - obręb Klenica
Lp: 95
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 65 - obręb Bełcze
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny-piasków metodą odkrywkową ze złoża piasku "Pyrnik"
Lp: 97
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-30
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalając na wycinkę drzew dz. nr 929/1 - obręb Klenica
Lp: 98
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-22
Zakres przedmiotowy
decyzja na wycinkę drzew dz. nr 644/1 obręb Klenica
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 102- obręb Bojadła
Lp: 100
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 173/2- obręb Bojadła

Nawigacja między stronami listy informacji