ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 101
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 644/1 - obręb Klenica
Lp: 102
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 173/2 - obręb Bojadła
Lp: 103
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-03-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 788 - obręb Klenica
Lp: 104
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr 102 - obręb Bojadła
Lp: 105
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-03-19
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z działki nr 281 - obręb Bojadła
Lp: 106
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny- piasków metodą odkrywkową ze złoża piasku "Pyrnik"
Lp: 107
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr. 929/1 - Klenica
Lp: 108
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew dz. nr 65 - obręb Bełcze
Lp: 109
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-03-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr 788- obręb Klenica
Lp: 110
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-03-03
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycięcie drzew dz. nr 460/5 - obręb Pyrnik- Młynkowo

Nawigacja między stronami listy informacji