ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 121
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o podjęcie zawieszonego postepowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
Lp: 122
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-01-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 264 - obręb Pyrnik-młynkowo
Lp: 123
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 951/3 309, 247/2 - obręb Bojadła
Lp: 124
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-01-03
Zakres przedmiotowy
wniosek na wycinkę drzew dz. nr 983/1 - obręb Klenica
Lp: 125
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-12-30
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew - dz. nr 334,349,482/1 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 126
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-12-30
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z dz. nr 123 - obręb Bełcze
Lp: 127
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 264 - obręb Bojadła
Lp: 128
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-12-16
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 75/1 - obręb Kartno
Lp: 129
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wycinkę drzew dz. nr 12/17 - obręb Klenica
Lp: 130
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-09
Zakres przedmiotowy
wniosek o wycinkę drzew dz. nr 334, 349, 482/1 - Pyrnik-Młynkowo

Nawigacja między stronami listy informacji