ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 131
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-12-09
Zakres przedmiotowy
wniosek o wycinkę drzew dz. nr 123 - obręb Bełcze
Lp: 132
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-12-05
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 366/2 - obręb Bojadła
Lp: 133
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-11-22
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 327/2 - obręb Bojadła
Lp: 134
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-11-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 75/1 - obręb Kartno
Lp: 135
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-11-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 366/2 - obręb Bojadła
Lp: 136
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-11-12
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 299/1 299/2, 298 - obręb Pyrnik-Młyn kowo
Lp: 137
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-11-05
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 147/1 - obręb Bełcze
Lp: 138
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-10-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalającą na wycinkę drzew dz. nr 171 - obręb Kartno
Lp: 139
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 327/2 - obręb Bojadła
Lp: 140
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-10-21
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 226 - obręb Bojadła

Nawigacja między stronami listy informacji