ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 141
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów dz. nr 147/1 - obręb Bełcze
Lp: 142
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 992/3 - obręb Klenica
Lp: 143
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 226 - obręb Bojadła
Lp: 144
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-10-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 299/2 i 299/1, 298 - Pyrnik - Młynkowo
Lp: 145
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 171 - obręb Kartno
Lp: 146
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-24
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 169- obręb Kartno
Lp: 147
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-19
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postepowania dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 "
Lp: 148
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-09-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 "
Lp: 149
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-09-03
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 871 - obręb Bojadła
Lp: 150
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-08-27
Zakres przedmiotowy
decyzja przedłużającą termin wycinki drzew

Nawigacja między stronami listy informacji