ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: A/5/2016Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: A/5/2016

Szczegóły informacji

A/5/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Danuta Zientek

Zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji n a wycinkę drzew dz. nr 732 - obręb Klenica

Data złożenia: 2015-02-02

Wyszczególnienie załączników do wniosku: - mapa lokalizacyjna - wypis z ewidencji

Nazwa organu/adresat wniosku: Wójt Gminy Bojadła

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy Bojadła

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: brak

Uwagi: brak

« powrót do poprzedniej strony