ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 151
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-08-27
Zakres przedmiotowy
decyzja przedłużająca termin wycinki RO.6131.2.2013
Lp: 152
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-08-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 169 - obręb Kartno
Lp: 153
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-08-20
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalającą na wycinkę drzew dz. nr 155/12 - obręb Bojadła
Lp: 154
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-07-23
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 748/1 - obręb Klenica
Lp: 155
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-07-12
Zakres przedmiotowy
postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 "
Lp: 156
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów dz. nr 155/12 - obręb Bojadła
Lp: 157
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-07-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalającą na wycinkę drzew dz. nr 159/1 - obręb Bojadła
Lp: 158
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o podjęcie zawieszonego postepowania "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
Lp: 159
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2013-07-08
Zakres przedmiotowy
uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 "
Lp: 160
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 748/1 - obręb Klenica

Nawigacja między stronami listy informacji