ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 161
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-07-04
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 1/1 - obręb Bojadła
Lp: 162
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o przedłużenie terminu ważności decyzji
Lp: 163
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-07-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o przedłużenie ważności decyzji RO.6131.2.2013
Lp: 164
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-06-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 871 - obręb Bojadła
Lp: 165
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-06-14
Zakres przedmiotowy
decyzja na wycinkę krzewów dz. nr 1232/1 - obręb Bojadła i 976 - obręb Klenica
Lp: 166
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-06-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 1/1 - obręb Bojadła
Lp: 167
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-06-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 159/1 - obręb Bojadla
Lp: 168
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-05-24
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr. 309, 935, 961/1- obręb Bojadła
Lp: 169
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-05-24
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 94/2 - obręb Bojadła
Lp: 170
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-05-24
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 656 - obręb Klenica

Nawigacja między stronami listy informacji