ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 181
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-04-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
Lp: 182
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-04-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów dz. nr 309, 935, 961/1 - obręb Bojadła
Lp: 183
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-04-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 114/1 - obręb Bełcze
Lp: 184
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-04-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce 1076/5- obręb Bojadła
Lp: 185
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniająca - termin dokonania nasadzeń zastępczych
Lp: 186
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniajaca - zmaina terminu dokonania nasadzeń
Lp: 187
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-04-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zmieniajaca- zmiana terminu dokonania nasadzeń
Lp: 188
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-04-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew dz. nr. 165 - obręb Kartno
Lp: 189
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-04-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew dz. nr. 1097/4 - obręb Klenica
Lp: 190
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-04-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew dz. nr. 1098/4 - obręb Klenica

Nawigacja między stronami listy informacji