ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu".
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą" dz. nr 1076/6 - obręb Bojadła.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu"
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu" na terenie działki nr 1087 obręb 0004 Klenica, gmina Bojadła.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-19
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Bojadła I"
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463 obręb Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie"
Lp: 17
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2019-01-25
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463, obręb Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie".
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-12-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Bojadła I"
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-11-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie precyzyjnego rozbioru tuszek drobiowych na elementy niedostępne w rozbiorze zasadniczym wraz z uszlachetnieniem i konfekcjonowaniem produktu, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu"
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-08-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop w km ok. 42+100-43+250 oraz 45+000-47+800, Stare Strącze - Wschowa w km ok. 80+775-81+456 oraz 83+600-86+200

Nawigacja między stronami listy informacji