ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 191
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 583/2 - obręb Bojadła
Lp: 192
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-26
Zakres przedmiotowy
Wnioesek o zmianę terminu dokonania nasadzeń zastępczych okreslonych w decyzji
Lp: 193
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę terminu nasadzeń określonego w decyzji
Lp: 194
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie zmiany terminu dokonania nasadzeń zastępczych
Lp: 195
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa z dz. nr 199/4 - obręb Susłów
Lp: 196
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzewa dz. nr. 126/1 - obręb Bełcze
Lp: 197
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja częściowo zezwalajaca na wycinkę drzew dz.nr. 168 - obręb Siadcza
Lp: 198
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dz. nr. 165 - obręb Kartno
Lp: 199
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dz. nr. 165 - obręb Kartno
Lp: 200
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzewa z dz. nr 392/2 - obręb Bełcze

Nawigacja między stronami listy informacji