ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 201
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalajaca na usuniecie drzew z dz. nr 89 - obręb Pólko-Sosnówka
Lp: 202
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr 79 - obręb Pyrnik-Młynkowo.
Lp: 203
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-03-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na wycinke drzew z dz. nr 460/5 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 204
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 15 szt. drzew z gatunku topola dz.nr 583/2 - obręb Bojadła
Lp: 205
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek na wycinkę drzew z działki nr ewid. 460/5 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 206
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wycinkę drzew z działki nr ewid. 126/1 - obręb Bełcze
Lp: 207
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-02-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycinke drzew na działce o nr ewiden. 478 i 91/9 - obręb Klenica
Lp: 208
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów na działce nr 2/8 i 1/3 - obręb Bojadła.
Lp: 209
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-02-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wycinkę drzew z działki o nr ewid. 79 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 210
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-02-01
Zakres przedmiotowy
postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"

Nawigacja między stronami listy informacji