ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 211
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-31
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki 168 - obręb Siadcza
Lp: 212
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek na wycinkę drzew z działki nr ewid. 199/4 - obręb Susłów - 1 szt. z gatunku kasztan
Lp: 213
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2013-01-30
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów" na działce nr 2/8 i 1/3 - obręb Bojadła
Lp: 214
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2013-01-18
Zakres przedmiotowy
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 215
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 918/1 - obręb Bojadła
Lp: 216
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na: "Budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów" na dz. nr ew. 2/8 i 1/3 - obręb Bojadła
Lp: 217
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. 392/2 - obręb Bełcze
Lp: 218
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce nr 89 - obręb Pólko-Sosnówka
Lp: 219
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2013-01-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dz. nr 478 i 91/9 - obręb Klenica
Lp: 220
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-27
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"

Nawigacja między stronami listy informacji