ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: B/8/2019Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: B/8/2019

Szczegóły informacji

B/8/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik-Młynkowo"

Znak sprawy: RO.6220.10.2019

Data wydania: 2019-12-27

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Wójt Gminy Bojadła

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Gmina Bojadła

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy Bojadła

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: A/5/2019

« powrót do poprzedniej strony