ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 221
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2012-09-10
Zakres przedmiotowy
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 222
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2012-07-20
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa obwodnicy M. Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
Lp: 223
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-06-23
Zakres przedmiotowy
postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" zez względu na wpłynięcie raportu
Lp: 224
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-06-12
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie" Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282" do czasu przedłożenia raportu
Lp: 225
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-05-15
Zakres przedmiotowy
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowa obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"
Lp: 226
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282"

Nawigacja między stronami listy informacji