ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-07-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop w km ok. 42+100-43+250 oraz 45+000-47+800, Stare Strącze - Wschowa w km ok. 80+775-81+456 oraz 83+600-86+200
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-06-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop w km ok. 42+100-43+250 oraz 45+000-47+800, Stare Strącze - Wschowa w km ok. 80+775-81+456 oraz 83+600-86+200
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-05-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, kompleksu 10 garaży, magazynu tarcicy, suszarni do drewna, kotłowni wolnostojącej, zbiornika i drogi p.poż. instalacji odpylania i placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Drzewnego w Klenicy zlokalizowanego na działce nr 1100 obręb Klenica 0004, jednostka ewidencyjna Bojadła 080902_2"
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-05-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, kompleksu 10 garaży, magazynu tarcicy, suszarni do drewna, kotłowni wolnostojącej, zbiornika i drogi p.poż. instalacji odpylania i placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Drzewnego w Klenicy zlokalizowanego na działce nr 1100 obręb Klenica 0004, jednostka ewidencyjna Bojadła 080902_2"
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-03-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, kompleksu 10 garaży, magazynu tarcicy, suszarni do drewna, kotłowni wolnostojącej, zbiornika i drogi p.poż. instalacji odpylania i placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Drzewnego w Klenicy zlokalizowanego na działce nr 1100 obręb Klenica 0004, jednostka ewidencyjna Bojadła 080902_2"
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-25
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postepowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów o kodzie 02 02 04”
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-21
Zakres przedmiotowy
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów o kodzie 02 02 04”
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-27
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz nr 30 obręb Pyrnik Młynkowo
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa dz nr 1004/1 - obręb klenica
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-07
Zakres przedmiotowy
wniosek na wycinkę drzew dz. nr 30 - obręb Pyrnik-Młynkowo

Nawigacja między stronami listy informacji