ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-30
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 119 obręb Bojadła
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalającą na wycinkę drzew dz nr 109 - obręb Bojadła
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 888/1 - obręb Klenica
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-15
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew nr 559 - obręb Bojadła
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-10
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalającą na wycinkę drzew dz nr 890/1 -obręb Klenica
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-07-07
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz nr 109 - obręb Bojadła
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na „ Przetwarzaniu odpadów o kodzie 02 02 04”
Lp: 38
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz nr 559 - obręb Bojadła
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-23
Zakres przedmiotowy
wniosek na wycinkę drzew dz nr 890/1 - obręb Klenica
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz nr 888/1 - obręb Klenica

Nawigacja między stronami listy informacji