ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-04-23
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 65 - obręb Bełcze
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz nr 3/1 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew 591/2 - obręb Bojadła
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-04-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 65 - obręb Bełcze
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-03-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 824 - obręb Klenica
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-03-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr 40 i nr 39 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na " Postawieniu na działce nr 520/4 obręb wsi Klenica i użytkowaniu na potrzeby gospodarstwa rolnego zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem paliwa o pojemności 5000 l
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycinkę drzew dz. nr 312 - obręb Bojadła
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz.nr 307 - obręb Pyrnik-Młynkowo
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja na wycinkę drzew dz. nr 454 - obręb Susłów

Nawigacja między stronami listy informacji