ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-02-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr 661 - obręb Klenica
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Postawieniu na działce nr 520/4 obręb wsi Klenica i użytkowaniu na potrzeby gospodarstwa rolnego zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem paliwa o pojemności 5000 l"
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-02-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji n a wycinkę drzew dz. nr 732 - obręb Klenica
Lp: 74
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-01-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o wycinkę drzew dz. nr 454 - obręb Susłów
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr 1228/9 - obręb Bojadła
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-01-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew dz. nr. 12/17 - obręb Klenica
Lp: 77
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-01-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z dz. nr 912 - obręb Klenica
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-09
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę dz nr 728
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-09-18
Zakres przedmiotowy
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu kopaliny - piasków metodą odkrywkową ze złoża piasku "Pyrnik"
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-09-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 930/2

Nawigacja między stronami listy informacji