ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-19
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów o kodzie 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 01 02, 01 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 i 19 09 03”,
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-19
Zakres przedmiotowy
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu kopaliny – piasków metodą odkrywkową ze złoża piasku „Pyrnik”
Lp: 83
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-25
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 1232/1 - obręb Bojadła, dz. nr 976 - obręb Klenica
Lp: 84
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 1232/1- obręb Bojadła i 976 - obręb Klenica
Lp: 85
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-23
Zakres przedmiotowy
postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów o kodzie 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08, 01 01 02, 01 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 i 19 09 03 ”
Lp: 86
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 309,935,961/1 - obręb Bojadła
Lp: 87
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-17
Zakres przedmiotowy
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 1/1 - obręb Bojadła
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-14
Zakres przedmiotowy
decyzja częściowo zezwalająca na wycinkę drzew dz. nr 168 - obręb Siadcza
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-07-14
Zakres przedmiotowy
decyzja odmawiająca realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie obwodnicy miejscowości Milsko wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-07-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o ponowne wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dz. nr 309, 935, 961/1 - obręb Bojadła

Nawigacja między stronami listy informacji