ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1373

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 8941
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 1938
RODO 13841
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 24915
PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 2994
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
RAPORT O STANIE GMINY 15463
GMINA BOJADŁA 116
Dane teleadresowe 49757
Kontakt 56526
Jednostki organizacyjne i instytucje 69644
Oświata 14579
Poglądowa mapa Gminy 3424
Urząd Stanu Cywilnego 12847
Służba zdrowia 14825
Statut Gminy 264
RADA GMINY 52
Informacje teleadresowe 37594
Dyżury Przewodniczącej RG 659
SPRAWOZDANIA KOMISJI RADY GMINY 21803
Skład osobowy Rady 36413
Komisje Rady 23884
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 22620
Kadencja 2018-2023 71988
Kadencja 2014-2018 39894
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 19899
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 210530
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 2237
Kadencja 2014-2018 3907
Kadencja 2018-2023 11362
SOŁECTWA I SOŁTYSI 35143
Świadczenie pieniężne dla sołtysów 274
CO I JAK ZAŁATWIĆ 48791
Wydziały 29468
Sprawy 35423
AKTY PRAWNE 3719090
PROCEDURY 721
Ewidencja działalności gospodarczej 26321
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8776
Urząd Stanu Cywilnego 46283
Numeracja nieruchomości 10236
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12151
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji 10721
Zezwolenia i koncesje 6907
STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH 216
PETYCJE 355
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM 343
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 466
Pisma, Deklaracje, Wnioski 74929
BUDŻET I FINANSE 778
Projekty budżetu 2329
2015 5220
2016 4055
2017 4090
2018 10105
2019 3080
2020 2381
2021 1547
2022 890
2023 509
Informacje dotyczące budżetu 60827
Opinie/Uchwały RIO 55318
Wieloletnia Prognoza Finansowa 24829
WPF 2013 - 2027 7815
WPF 2019 - 2032 1844
WPF 2020 - 2033 1820
WPF 2021 - 2033 2460
WPF 2022 - 2033 1444
WPF 2023 - 2037 412
Informacje o przebiegu budżetu 3100
2021 290
2020 1782
2019 1138
2018 2971
2017 6941
2015 7231
2014 8612
2016 6912
2012 14999
2013 10872
2011 6265
Informacje o stanie mienia komunalnego 23453
Sprawozdania finansowe jednostek 521
2019 2461
2020 1674
Bilanse Urzędu Gminy 5084
Bilanse Gminy Bojadła 5168
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 16013
rok 2011 6568
rok 2012 16606
rok 2013 15117
rok 2014 15255
rok 2015 9233
rok 2016 7727
rok 2017 5532
rok 2018 5267
rok 2019 4240
rok 2020 2453
rok 2021 1605
rok 2022 1039
rok 2023 290
Prognoza spłaty długu 7230
Informacje /ulgi,odroczenia,umożenia,raty 10782
Numery Kont Bankowych 7698
Emisja Obligacji 1258
Emisja Obligacji 2013 4401
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 7510
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 9694
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 3363
Sprawozdania roczne 5308
Sprawozdania kwartalne 3144
Informacja o kredytach i pożyczkach 3388
Opinia RIO - wykup obligacji .. 3014
projekt Budżetu na 2014 3336
Opinie RIO z grudnia 2014 2960
Emisja Obligacji 2014 862
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3220
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 11742
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3361
Emisja Obligacji 2016 853
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3401
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3237
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 5906
Emisja Obligacji 2017 904
Zaproszenie do składania ofert 3185
Uchwała o emisji obligacji 3199
Informacje dodatkowe 3066
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 44
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 3186
WODA i ŚCIEKI 4768
Jakość wody do spożycia 1586
Wodociąg Bojadła 46875
Wodociąg Bełcze 40333
Wodociąg Pyrnik 55775
Taryfy 5451
Informacje 1595
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 14278
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 7444
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
OBWIESZCZENIA 611225
OGŁOSZENIA 351051
INFORMACJE OŚWIATOWE 21396
wcześniejsze lata 4110
2020 3074
2021 2935
2022 3293
2023 1209
DOKUMENTY STRATEGICZNE 0
Program Ochrony Środowiska 7691
Statut Gminy 9413
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 4660
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030 1677
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 6972
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 7381
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 7065
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 7921
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2734
Bojadła 3618
Klenica 2668
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 3676
INFORMACJA PUBLICZNA 13266
PETYCJE 5729
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 4913
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 4401
Petycje 2016 18495
Petycje 2017 23010
Petycje 2018 14870
Petycje 2019 8464
Petycje 2020 3265
Petycje 2021 4462
Petycje 2022 2696
Petycje 2023 454
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 12748
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 4856
Informacje 2016 18333
Informacje 2017 22128
Informacje 2018 14674
Informacje 2019 7745
Informacje 2020 2315
Informacje 2021 3698
Informacje 2022 2604
Informacje 2023 390
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 8179
Petycje Zbiorcze 10793
PROJEKTY UNIJNE 9543
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 149602
Aktualne 234315
W toku 104952
Wyniki 120863
Archiwalne 112987
Zapytania ofertowe 150584
Wyniki innych postępowań 103367
Plany postępowań o udzielenie zamówień 7236
Rok 2017 4455
Rok 2018 4101
Rok 2019 3113
Rok 2020 1925
Rok 2021 3335
Rok 2022 4204
Rok 2023 594
OGŁOSZENIA O PRACY 80981
Aktualne 26456
W toku 52858
Wyniki 108248
PRZETARGI 239933
WYBORY / REFERENDA 7549
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 26780
Wybory uzupełniające do RG/2017 27765
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 26097
Wybory uzupełniające 2016 29520
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 42298
Referendum 2015 28966
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 21405
Wybory Prezydenckie 2015 49780
Wybory Samorządowe 2014 46555
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23919
Informacje PKW 7462
Wybory uzupełniające 2015 28155
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 13814
Wybory samorządowe 2018 48829
Wybory prezydenckie 2020 18401
Wybory uzupełniające do RG 2020 11936
Wybory uzupełniające II do RG 4865
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 5603
Referendum ogólnokrajowe 2023 72
Wybory do Sejmu i Sentu 2023 4990
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 742740
AZBEST 12666
Azbest 2016 26903
Azbest 2017 26992
Azbest 2018 17003
Azbest 2019 12776
Azbest 2020 11153
Azbest 2021 4093
Azbest 2022 1658
Azbest 2023 1437
PLANY ŁOWIECKIE 58037
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 62951
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 147047
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 972842
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 12432
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA 15526
KONTROLA ZARZĄDCZA 869
REJESTRY I EWIDENCJE 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 21229
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 14391
Rejestr przedszkoli niepublicznych 18115
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 1774
KONTROLE 17974
2013 12545
2019 3117
WYBÓR ŁAWNIKÓW 190
kadencja 2024-2027 783
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 414

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2329069
Redakcja biuletynu 8148
Mapa serwisu 7110
Statystyki 7594
Kanały RSS 6488
Kontakt 77851
« powrót do poprzedniej strony