ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3894
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 14316
RAPORT O STANIE GMINY 1954
OGŁOSZENIA 190485
Dotacje dla przedszkoli 7022
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 30299
Kontakt 31142
Jednostki organizacyjne i instytucje 41357
Oświata 8525
Poglądowa mapa Gminy 3098
Urząd Stanu Cywilnego 7505
Służba zdrowia 8813
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 22514
Skład osobowy Rady 20367
Komisje Rady 12922
Protokoły z sesji 15567
Kadencja 2018-2023 4971
Kadencja 2014-2018 12666
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 45975
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1179
Kadencja 2014-2018 1625
Kadencja 2018-2023 3435
FUNDUSZ SOŁECKI 15004
AKTY PRAWNE 1710564
Projekty uchwał 39452
CO I JAK ZAŁATWIĆ 27341
Wydziały 17119
Sprawy 20722
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 16286
Ośrodek Pomocy Społecznej 5366
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5146
Urząd Stanu Cywilnego 28658
Numeracja nieruchomości 6122
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 6819
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6433
Zezwolenia i koncesje 4138
Pisma, Deklaracje, Wnioski 38143
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 34315
Bilanse Gminy Bojadła 873
Bilanse Urzędu Gminy 791
Opinie/Uchwały RIO 25829
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18593
WPF 2013 - 2027 194
WPF 2019 - 2032 92
WPF 2020 - 2033 82
Informacje o przebiegu budżetu 2118
2018 759
2017 2894
2015 3682
2014 4921
2016 3374
2012 8841
2011 3707
2013 6456
Informacje o stanie mienia komunalnego 10958
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 8305
rok 2011 3944
rok 2012 9768
rok 2013 8866
rok 2014 9013
rok 2015 4710
rok 2016 3759
rok 2017 2106
rok 2018 1886
rok 2019 651
Prognoza spłaty długu 4634
Projekty budżetu 1358
2015 2826
2016 1897
2017 1897
2018 4617
2019 967
2020 152
Informacje 2956
Numery Kont Bankowych 2836
Emisja Obligacji 422
Emisja Obligacji 2013 1709
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2796
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3375
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1186
Sprawozdania roczne 1772
Sprawozdania kwartalne 1217
Informacja o kredytach i pożyczkach 1242
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1130
projekt Budżetu na 2014 1180
Opinie RIO z grudnia 2014 1167
Emisja Obligacji 2014 330
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1115
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4314
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1218
Emisja Obligacji 2016 287
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1322
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1185
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2274
Emisja Obligacji 2017 358
Zaproszenie do składania ofert 1152
Uchwała o emisji obligacji 1189
Informacje dodatkowe 1123
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 21
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1306
WODA i ŚCIEKI 983
Jakość wody do spożycia 403
Wodociąg Bojadła 13562
Wodociąg Bełcze 12531
Wodociąg Pyrnik 16744
Taryfy 1621
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 8340
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4789
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 10416
Program Ochrony Środowiska 4757
Statut Gminy 5404
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1663
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4339
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4745
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4384
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4942
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 22
Bojadła 58
Klenica 46
INFORMACJA PUBLICZNA 5735
PROJEKTY UNIJNE 1906
OGŁOSZENIA O PRACY 40007
Aktualne 13529
W toku 24713
Wyniki 43150
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 75654
Aktualne 121105
W toku 44889
Wyniki 55447
Archiwalne 50839
Zapytania ofertowe 78129
Wyniki innych postępowań 44181
Plany postępowań o udzielenie zamówień 970
Rok 2017 2172
Rok 2018 1664
Rok 2019 852
Rok 2020 86
OBWIESZCZENIA 238313
PETYCJE 2204
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2369
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2677
Petycje 2016 9167
Petycje 2017 11028
Petycje 2018 6020
Petycje 2019 2043
Petycje 2020 121
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 4485
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2851
Informacje 2016 8995
Informacje 2017 10321
Informacje 2018 5880
Informacje 2019 1931
Informacje 2020 95
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 3250
Petycje Zbiorcze 3529
WYBORY / REFERENDA 4498
Wybory uzupełniające do RG 2020 2814
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 12895
Wybory uzupełniające do RG/2017 13781
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 13210
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 22844
Wybory uzupełniające 2016 15354
Referendum 2015 15560
Wybory Prezydenckie 2015 27867
Wybory Samorządowe 2014 28336
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7041
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14113
Informacje PKW 3411
Wybory uzupełniające 2015 16580
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2940
Wybory samorządowe 2018 20706
Wybory prezydenckie 2020 125
PRZETARGI 109511
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 398401
AZBEST 6854
Azbest 2016 13022
Azbest 2017 12306
Azbest 2018 6748
Azbest 2019 2288
PLANY ŁOWIECKIE 18722
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 40148
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 37720
Oświadczenia majątkowe 596792
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6913
Działalność Lobbingowa 5169
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4724
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 12136
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 8825
Rejestr przedszkoli niepublicznych 11323
Kontrole 10565
2012 8877
2013 7856
2019 868

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 759999
Redakcja biuletynu 4205
Mapa serwisu 3759
Statystyki 3875
Kanały RSS 3033
Kontakt 38185
« powrót do poprzedniej strony