ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1011

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 4096
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 101
RODO 10519
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 21158
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
RAPORT O STANIE GMINY 9946
OGŁOSZENIA 290062
INFORMACJE OŚWIATOWE 18264
wcześniejsze lata 1308
2020 1002
2021 1091
2022 595
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 42710
Kontakt 46530
Jednostki organizacyjne i instytucje 59402
Oświata 12503
Poglądowa mapa Gminy 3266
Urząd Stanu Cywilnego 10577
Służba zdrowia 12486
Statut Gminy 24
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 32194
SPRAWOZDANIA KOMISJI RADY GMINY 3869
Skład osobowy Rady 30579
Komisje Rady 19604
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 20383
Kadencja 2018-2023 30122
Kadencja 2014-2018 29753
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 10803
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 121169
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 2139
Kadencja 2014-2018 3224
Kadencja 2018-2023 8816
FUNDUSZ SOŁECKI 27831
CO I JAK ZAŁATWIĆ 41003
Wydziały 25433
Sprawy 30112
AKTY PRAWNE 2967466
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 23366
Ośrodek Pomocy Społecznej 7269
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7279
Urząd Stanu Cywilnego 40184
Numeracja nieruchomości 8636
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 10004
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji 8961
Zezwolenia i koncesje 5798
Pisma, Deklaracje, Wnioski 63696
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 51833
Bilanse Gminy Bojadła 3543
Bilanse Urzędu Gminy 3440
Opinie/Uchwały RIO 44318
Wieloletnia Prognoza Finansowa 22809
WPF 2013 - 2027 4803
WPF 2019 - 2032 1174
WPF 2020 - 2033 1096
WPF 2021 - 2033 1288
WPF 2022 - 2033 386
Informacje o przebiegu budżetu 2780
2021 74
2020 790
2019 528
2018 2242
2017 5554
2015 6077
2014 7351
2016 5683
2012 12767
2013 9298
2011 5260
Informacje o stanie mienia komunalnego 18766
Sprawozdania finansowe jednostek 317
2019 1382
2020 738
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13069
rok 2011 5765
rok 2012 14438
rok 2013 13066
rok 2014 13438
rok 2015 7722
rok 2016 6438
rok 2017 4519
rok 2018 4148
rok 2019 3168
rok 2020 1469
rok 2021 778
rok 2022 118
Prognoza spłaty długu 6293
Projekty budżetu 2005
2015 4386
2016 3350
2017 3361
2018 8369
2019 2410
2020 1529
2021 867
2022 272
Informacje 7658
Numery Kont Bankowych 6027
Emisja Obligacji 980
Emisja Obligacji 2013 3279
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 5872
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 7411
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2549
Sprawozdania roczne 3985
Sprawozdania kwartalne 2472
Informacja o kredytach i pożyczkach 2615
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2368
projekt Budżetu na 2014 2658
Opinie RIO z grudnia 2014 2397
Emisja Obligacji 2014 671
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2441
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 9198
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2604
Emisja Obligacji 2016 674
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2680
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2561
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 4581
Emisja Obligacji 2017 729
Zaproszenie do składania ofert 2402
Uchwała o emisji obligacji 2465
Informacje dodatkowe 2436
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 36
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 2580
WODA i ŚCIEKI 3578
Jakość wody do spożycia 1288
Wodociąg Bojadła 34136
Wodociąg Bełcze 31171
Wodociąg Pyrnik 41961
Taryfy 3987
Informacje 580
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 12369
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 6480
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
DOKUMENTY STRATEGICZNE 0
Program Ochrony Środowiska 6451
Statut Gminy 7657
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 3489
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030 536
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 5955
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 6319
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 6000
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 6654
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1149
Bojadła 1929
Klenica 1488
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 1081
INFORMACJA PUBLICZNA 10802
Wnioski za 2020 rok 262
PROJEKTY UNIJNE 6993
OGŁOSZENIA O PRACY 64377
Aktualne 21805
W toku 41904
Wyniki 79040
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 115885
Aktualne 191743
W toku 75278
Wyniki 88985
Archiwalne 83073
Zapytania ofertowe 126374
Wyniki innych postępowań 74210
Plany postępowań o udzielenie zamówień 4003
Rok 2017 3693
Rok 2018 3320
Rok 2019 2335
Rok 2020 1259
Rok 2021 1484
Rok 2022 692
OBWIESZCZENIA 458026
PETYCJE 4739
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 4003
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3733
Petycje 2016 15299
Petycje 2017 18939
Petycje 2018 11996
Petycje 2019 6266
Petycje 2020 2029
Petycje 2021 1997
Petycje 2022 107
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 9387
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 4077
Informacje 2016 15320
Informacje 2017 18277
Informacje 2018 11899
Informacje 2019 5798
Informacje 2020 1468
Informacje 2021 1703
Informacje 2022 79
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 6341
Petycje Zbiorcze 7595
WYBORY / REFERENDA 6679
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 21902
Wybory uzupełniające do RG/2017 22985
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 21782
Wybory uzupełniające 2016 24619
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 35630
Referendum 2015 24313
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 16563
Wybory Prezydenckie 2015 42176
Wybory Samorządowe 2014 40372
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20450
Informacje PKW 6030
Wybory uzupełniające 2015 24193
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 10316
Wybory samorządowe 2018 39426
Wybory prezydenckie 2020 12375
Wybory uzupełniające do RG 2020 8638
Wybory uzupełniające II do RG 3039
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 3331
PRZETARGI 185398
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 627131
AZBEST 10849
Azbest 2016 22479
Azbest 2017 21833
Azbest 2018 13708
Azbest 2019 9400
Azbest 2020 6849
Azbest 2021 1667
PLANY ŁOWIECKIE 42810
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 55099
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 95551
Oświadczenia majątkowe 845363
Wpis do rejestru działalności regulowanej 10436
Działalność Lobbingowa 11221
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 18024
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 12553
Rejestr przedszkoli niepublicznych 15631
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 932
Kontrole 15586
2013 10958
2019 2341

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1465968
Redakcja biuletynu 6782
Mapa serwisu 6129
Statystyki 6406
Kanały RSS 5395
Kontakt 62969
« powrót do poprzedniej strony