ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 374

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 712
RODO 7722
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 18258
RAPORT O STANIE GMINY 5683
OGŁOSZENIA 249767
INFORMACJE OŚWIATOWE 14276
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 37066
Kontakt 40022
Jednostki organizacyjne i instytucje 51350
Oświata 10747
Poglądowa mapa Gminy 3199
Urząd Stanu Cywilnego 9184
Służba zdrowia 10974
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 27898
Skład osobowy Rady 26212
Komisje Rady 16651
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 18472
Kadencja 2018-2023 13966
Kadencja 2014-2018 22856
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 4496
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 78916
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1902
Kadencja 2014-2018 2645
Kadencja 2018-2023 6642
FUNDUSZ SOŁECKI 22351
CO I JAK ZAŁATWIĆ 34986
Wydziały 22054
Sprawy 26140
AKTY PRAWNE 2430805
Projekty uchwał 52153
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 20393
Ośrodek Pomocy Społecznej 6448
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6399
Urząd Stanu Cywilnego 35474
Numeracja nieruchomości 7556
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 8650
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 7930
Zezwolenia i koncesje 5129
Pisma, Deklaracje, Wnioski 53222
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 44473
Bilanse Gminy Bojadła 2218
Bilanse Urzędu Gminy 2086
Opinie/Uchwały RIO 36243
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21037
WPF 2013 - 2027 2767
WPF 2019 - 2032 689
WPF 2020 - 2033 654
WPF 2021 - 2033 471
Informacje o przebiegu budżetu 2488
2019 84
2018 1694
2017 4466
2015 5122
2014 6327
2016 4749
2012 11144
2011 4609
2013 8097
Informacje o stanie mienia komunalnego 15489
Sprawozdania finansowe jednostek 114
2019 593
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 10753
rok 2011 5022
rok 2012 12301
rok 2013 10949
rok 2014 11316
rok 2015 6374
rok 2016 5181
rok 2017 3359
rok 2018 3105
rok 2019 2049
rok 2020 637
Prognoza spłaty długu 5588
Projekty budżetu 1719
2015 3733
2016 2724
2017 2697
2018 6778
2019 1794
2020 900
2021 307
Informacje 5686
Numery Kont Bankowych 4712
Emisja Obligacji 750
Emisja Obligacji 2013 2575
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4575
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5757
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2004
Sprawozdania roczne 3053
Sprawozdania kwartalne 1940
Informacja o kredytach i pożyczkach 2042
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1893
projekt Budżetu na 2014 2004
Opinie RIO z grudnia 2014 1917
Emisja Obligacji 2014 524
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1900
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 7232
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2022
Emisja Obligacji 2016 508
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2149
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2026
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3474
Emisja Obligacji 2017 578
Zaproszenie do składania ofert 1891
Uchwała o emisji obligacji 1940
Informacje dodatkowe 1882
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 30
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 2096
WODA i ŚCIEKI 2451
Jakość wody do spożycia 997
Wodociąg Bojadła 25423
Wodociąg Bełcze 23862
Wodociąg Pyrnik 31895
Taryfy 2875
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 10566
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5777
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 12814
Program Ochrony Środowiska 5648
Statut Gminy 6500
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2666
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 5272
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5597
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 5261
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5881
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 256
Bojadła 992
Klenica 709
INFORMACJA PUBLICZNA 8627
Wnioski za 2020 rok 119
PROJEKTY UNIJNE 4737
OGŁOSZENIA O PRACY 53231
Aktualne 18508
W toku 35086
Wyniki 63525
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 97717
Aktualne 156387
W toku 60736
Wyniki 73781
Archiwalne 68137
Zapytania ofertowe 106370
Wyniki innych postępowań 60218
Plany postępowań o udzielenie zamówień 2784
Rok 2017 3068
Rok 2018 2647
Rok 2019 1708
Rok 2020 730
Rok 2021 285
OBWIESZCZENIA 358957
PETYCJE 3611
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 3334
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3244
Petycje 2016 12904
Petycje 2017 15750
Petycje 2018 9606
Petycje 2019 4565
Petycje 2020 1078
Petycje 2021 323
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 7456
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3508
Informacje 2016 12663
Informacje 2017 15034
Informacje 2018 9386
Informacje 2019 4225
Informacje 2020 814
Informacje 2021 84
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 5103
Petycje Zbiorcze 5639
WYBORY / REFERENDA 5747
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 18221
Wybory uzupełniające do RG/2017 19322
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 18558
Wybory uzupełniające 2016 20933
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 30410
Referendum 2015 20879
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13020
Wybory Prezydenckie 2015 36592
Wybory Samorządowe 2014 35779
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17824
Informacje PKW 5013
Wybory uzupełniające 2015 21178
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7644
Wybory samorządowe 2018 32283
Wybory prezydenckie 2020 7841
Wybory uzupełniające do RG 2020 6442
Wybory uzupełniające II do RG 1745
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 1516
PRZETARGI 152542
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 533240
AZBEST 8904
Azbest 2016 18634
Azbest 2017 17873
Azbest 2018 10929
Azbest 2019 6651
Azbest 2020 3283
Azbest 2021 59
PLANY ŁOWIECKIE 32271
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 48927
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 65568
Oświadczenia majątkowe 747012
Wpis do rejestru działalności regulowanej 8763
Działalność Lobbingowa 8268
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 15159
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 10685
Rejestr przedszkoli niepublicznych 13452
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 395
Kontrole 13243
2012 10643
2013 9672
2019 1747

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1104782
Redakcja biuletynu 5594
Mapa serwisu 5078
Statystyki 5199
Kanały RSS 4311
Kontakt 51866
« powrót do poprzedniej strony