ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3499
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 13878
RAPORT O STANIE GMINY 1663
OGŁOSZENIA 183927
Dotacje dla przedszkoli 6546
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 29480
Kontakt 30056
Jednostki organizacyjne i instytucje 39894
Oświata 8243
Poglądowa mapa Gminy 3076
Urząd Stanu Cywilnego 7262
Służba zdrowia 8533
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 21936
Skład osobowy Rady 19653
Komisje Rady 12482
Protokoły z sesji 15312
Kadencja 2018-2023 4257
Kadencja 2014-2018 11439
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 43062
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1044
Kadencja 2014-2018 1492
Kadencja 2018-2023 3021
FUNDUSZ SOŁECKI 14039
AKTY PRAWNE 1625233
Projekty uchwał 37622
CO I JAK ZAŁATWIĆ 26588
Wydziały 16595
Sprawy 20049
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 15794
Ośrodek Pomocy Społecznej 5230
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5019
Urząd Stanu Cywilnego 27810
Numeracja nieruchomości 5977
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 6579
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6258
Zezwolenia i koncesje 4021
Pisma, Deklaracje, Wnioski 36072
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 33122
Bilanse Gminy Bojadła 748
Bilanse Urzędu Gminy 679
Opinie/Uchwały RIO 24485
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18208
WPF 2013 - 2027 141
WPF 2019 - 2032 64
WPF 2020 - 2033 59
Informacje o przebiegu budżetu 2087
2018 670
2017 2712
2015 3517
2014 4778
2016 3201
2012 8570
2011 3588
2013 6294
Informacje o stanie mienia komunalnego 10443
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 7962
rok 2011 3851
rok 2012 9375
rok 2013 8562
rok 2014 8719
rok 2015 4513
rok 2016 3581
rok 2017 1949
rok 2018 1726
rok 2019 538
Prognoza spłaty długu 4530
Projekty budżetu 1333
2015 2740
2016 1808
2017 1794
2018 4255
2019 861
2020 99
Informacje 2693
Numery Kont Bankowych 2666
Emisja Obligacji 396
Emisja Obligacji 2013 1589
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2595
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3077
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1101
Sprawozdania roczne 1636
Sprawozdania kwartalne 1125
Informacja o kredytach i pożyczkach 1159
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1045
projekt Budżetu na 2014 1095
Opinie RIO z grudnia 2014 1070
Emisja Obligacji 2014 308
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1026
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3935
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1126
Emisja Obligacji 2016 274
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1234
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1092
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2109
Emisja Obligacji 2017 324
Zaproszenie do składania ofert 1066
Uchwała o emisji obligacji 1081
Informacje dodatkowe 1051
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 20
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1216
WODA i ŚCIEKI 878
Jakość wody do spożycia 366
Wodociąg Bojadła 12180
Wodociąg Bełcze 11283
Wodociąg Pyrnik 15083
Taryfy 1510
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 8132
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4672
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 10152
Program Ochrony Środowiska 4640
Statut Gminy 5227
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1577
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4229
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4629
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4278
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4811
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12
Bojadła 23
Klenica 13
INFORMACJA PUBLICZNA 5445
PROJEKTY UNIJNE 1606
OGŁOSZENIA O PRACY 38569
Aktualne 12871
W toku 23571
Wyniki 40980
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 73205
Aktualne 117444
W toku 42551
Wyniki 52882
Archiwalne 48522
Zapytania ofertowe 76129
Wyniki innych postępowań 41785
Plany postępowań o udzielenie zamówień 931
Rok 2017 2075
Rok 2018 1557
Rok 2019 753
Rok 2020 37
OBWIESZCZENIA 224692
PETYCJE 2099
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2284
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2599
Petycje 2016 8714
Petycje 2017 10372
Petycje 2018 5592
Petycje 2019 1772
Petycje 2020 90
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 4212
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2775
Informacje 2016 8516
Informacje 2017 9770
Informacje 2018 5451
Informacje 2019 1647
Informacje 2020 68
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 3068
Petycje Zbiorcze 3312
WYBORY / REFERENDA 4410
Wybory uzupełniające do RG 2020 2005
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 12182
Wybory uzupełniające do RG/2017 12992
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 12576
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 21845
Wybory uzupełniające 2016 14676
Referendum 2015 14843
Wybory Prezydenckie 2015 26761
Wybory Samorządowe 2014 27471
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6248
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13682
Informacje PKW 3225
Wybory uzupełniające 2015 15950
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2315
Wybory samorządowe 2018 19120
Wybory prezydenckie 2020 53
PRZETARGI 105018
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 383184
AZBEST 6694
Azbest 2016 12286
Azbest 2017 11570
Azbest 2018 6271
Azbest 2019 1730
PLANY ŁOWIECKIE 17154
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 38945
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 34487
Oświadczenia majątkowe 576735
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6744
Działalność Lobbingowa 4803
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4622
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 11786
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 8490
Rejestr przedszkoli niepublicznych 11072
Kontrole 10274
2012 8672
2013 7638
2019 770

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 738304
Redakcja biuletynu 4103
Mapa serwisu 3657
Statystyki 3786
Kanały RSS 2942
Kontakt 36885
« powrót do poprzedniej strony