ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 743

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 2149
RODO 8884
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 19549
RAPORT O STANIE GMINY 7383
OGŁOSZENIA 266753
INFORMACJE OŚWIATOWE 16696
wcześniejsze lata 193
2020 116
2021 111
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 39683
Kontakt 42904
Jednostki organizacyjne i instytucje 54852
Oświata 11481
Poglądowa mapa Gminy 3229
Urząd Stanu Cywilnego 9783
Służba zdrowia 11628
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 29850
Skład osobowy Rady 28190
Komisje Rady 17876
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 19280
Kadencja 2018-2023 18809
Kadencja 2014-2018 25782
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 7129
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 92591
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 2015
Kadencja 2014-2018 2928
Kadencja 2018-2023 7673
FUNDUSZ SOŁECKI 24633
CO I JAK ZAŁATWIĆ 37542
Wydziały 23434
Sprawy 27752
AKTY PRAWNE 2661086
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 21612
Ośrodek Pomocy Społecznej 6819
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6766
Urząd Stanu Cywilnego 37583
Numeracja nieruchomości 8011
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9172
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 8328
Zezwolenia i koncesje 5414
Pisma, Deklaracje, Wnioski 57734
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 47424
Bilanse Gminy Bojadła 2838
Bilanse Urzędu Gminy 2693
Opinie/Uchwały RIO 39433
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21805
WPF 2013 - 2027 3610
WPF 2019 - 2032 885
WPF 2020 - 2033 842
WPF 2021 - 2033 798
Informacje o przebiegu budżetu 2613
2020 314
2019 281
2018 1912
2017 4929
2015 5522
2014 6777
2016 5123
2012 11843
2011 4892
2013 8632
Informacje o stanie mienia komunalnego 16975
Sprawozdania finansowe jednostek 202
2019 934
2020 311
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11680
rok 2011 5355
rok 2012 13164
rok 2013 11824
rok 2014 12316
rok 2015 6936
rok 2016 5726
rok 2017 3800
rok 2018 3598
rok 2019 2564
rok 2020 989
rok 2021 395
Prognoza spłaty długu 5893
Projekty budżetu 1843
2015 4003
2016 2982
2017 2944
2018 7507
2019 2040
2020 1173
2021 541
Informacje 6561
Numery Kont Bankowych 5289
Emisja Obligacji 850
Emisja Obligacji 2013 2896
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 5178
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 6528
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2248
Sprawozdania roczne 3444
Sprawozdania kwartalne 2185
Informacja o kredytach i pożyczkach 2319
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2113
projekt Budżetu na 2014 2315
Opinie RIO z grudnia 2014 2138
Emisja Obligacji 2014 586
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2148
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 8087
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2293
Emisja Obligacji 2016 583
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2379
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2256
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3976
Emisja Obligacji 2017 641
Zaproszenie do składania ofert 2119
Uchwała o emisji obligacji 2185
Informacje dodatkowe 2135
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 33
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 2312
WODA i ŚCIEKI 2943
Jakość wody do spożycia 1133
Wodociąg Bojadła 29253
Wodociąg Bełcze 27109
Wodociąg Pyrnik 36247
Taryfy 3425
Informacje 206
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 11325
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 6073
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PLANY 0
Program Ochrony Środowiska 5956
Statut Gminy 6927
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2969
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030 124
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 5544
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5874
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 5517
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 6165
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 394
Bojadła 1384
Klenica 996
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 121
INFORMACJA PUBLICZNA 9575
Wnioski za 2020 rok 185
PROJEKTY UNIJNE 5708
OGŁOSZENIA O PRACY 58076
Aktualne 19869
W toku 38032
Wyniki 70029
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 104957
Aktualne 172392
W toku 66202
Wyniki 79513
Archiwalne 73640
Zapytania ofertowe 117984
Wyniki innych postępowań 65564
Plany postępowań o udzielenie zamówień 3318
Rok 2017 3317
Rok 2018 2926
Rok 2019 1980
Rok 2020 935
Rok 2021 711
OBWIESZCZENIA 398412
PETYCJE 4129
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 3630
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3439
Petycje 2016 13976
Petycje 2017 17148
Petycje 2018 10667
Petycje 2019 5343
Petycje 2020 1500
Petycje 2021 974
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 8292
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3754
Informacje 2016 13862
Informacje 2017 16494
Informacje 2018 10527
Informacje 2019 4947
Informacje 2020 1120
Informacje 2021 833
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 5662
Petycje Zbiorcze 6547
WYBORY / REFERENDA 6158
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 19753
Wybory uzupełniające do RG/2017 20895
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 19925
Wybory uzupełniające 2016 22440
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 32573
Referendum 2015 22305
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14575
Wybory Prezydenckie 2015 38912
Wybory Samorządowe 2014 37879
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18930
Informacje PKW 5433
Wybory uzupełniające 2015 22454
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8915
Wybory samorządowe 2018 35454
Wybory prezydenckie 2020 9890
Wybory uzupełniające do RG 2020 7422
Wybory uzupełniające II do RG 2317
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 2309
PRZETARGI 166473
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 572944
AZBEST 9699
Azbest 2016 20235
Azbest 2017 19496
Azbest 2018 12097
Azbest 2019 7904
Azbest 2020 4793
Azbest 2021 329
PLANY ŁOWIECKIE 36480
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 51696
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 76756
Oświadczenia majątkowe 789498
Wpis do rejestru działalności regulowanej 9450
Działalność Lobbingowa 9429
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 16329
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 11418
Rejestr przedszkoli niepublicznych 14362
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 617
Kontrole 14204
2012 11138
2013 10209
2019 1999

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1259374
Redakcja biuletynu 6099
Mapa serwisu 5529
Statystyki 5738
Kanały RSS 4789
Kontakt 56574
« powrót do poprzedniej strony