ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1167

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 5506
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 763
RODO 11689
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 22324
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
RAPORT O STANIE GMINY 11843
OGŁOSZENIA 304632
INFORMACJE OŚWIATOWE 19108
wcześniejsze lata 1827
2020 1437
2021 1574
2022 1224
GMINA BOJADŁA 81
Dane teleadresowe 44989
Kontakt 48729
Jednostki organizacyjne i instytucje 62314
Oświata 13155
Poglądowa mapa Gminy 3310
Urząd Stanu Cywilnego 11400
Służba zdrowia 13072
Statut Gminy 87
RADA GMINY 5
Informacje teleadresowe 34143
Dyżury Przewodniczącej RG 26
SPRAWOZDANIA KOMISJI RADY GMINY 8491
Skład osobowy Rady 32302
Komisje Rady 21020
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 20869
Kadencja 2018-2023 39580
Kadencja 2014-2018 32618
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 13146
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 144540
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 2164
Kadencja 2014-2018 3375
Kadencja 2018-2023 9361
FUNDUSZ SOŁECKI 29786
CO I JAK ZAŁATWIĆ 43304
Wydziały 26372
Sprawy 31627
AKTY PRAWNE 3143550
PROCEDURY 177
Ewidencja działalności gospodarczej 24428
Ośrodek Pomocy Społecznej 7667
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7787
Urząd Stanu Cywilnego 42008
Numeracja nieruchomości 9137
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 10746
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji 9528
Zezwolenia i koncesje 6237
STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH 51
Udostępnianie Informacji Publicznej 403
Pisma, Deklaracje, Wnioski 67307
BUDŻET I FINANSE 149
Informacje dotyczące budżetu 55233
Bilanse Gminy Bojadła 4005
Bilanse Urzędu Gminy 3926
Opinie/Uchwały RIO 47891
Wieloletnia Prognoza Finansowa 23438
WPF 2013 - 2027 5662
WPF 2019 - 2032 1377
WPF 2020 - 2033 1319
WPF 2021 - 2033 1656
WPF 2022 - 2033 658
Informacje o przebiegu budżetu 2884
2021 141
2020 1057
2019 696
2018 2403
2017 5948
2015 6371
2014 7664
2016 5947
2012 13401
2013 9671
2011 5644
Informacje o stanie mienia komunalnego 20119
Sprawozdania finansowe jednostek 383
2019 1664
2020 987
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14054
rok 2011 5990
rok 2012 15073
rok 2013 13676
rok 2014 13895
rok 2015 8109
rok 2016 6773
rok 2017 4889
rok 2018 4418
rok 2019 3608
rok 2020 1748
rok 2021 1019
rok 2022 308
Prognoza spłaty długu 6558
Projekty budżetu 2083
2015 4668
2016 3538
2017 3532
2018 8814
2019 2589
2020 1857
2021 1063
2022 447
Informacje /ulgi,odroczenia,umożenia,raty 8265
Numery Kont Bankowych 6494
Emisja Obligacji 1050
Emisja Obligacji 2013 3682
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 6306
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 8028
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2775
Sprawozdania roczne 4436
Sprawozdania kwartalne 2648
Informacja o kredytach i pożyczkach 2810
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2520
projekt Budżetu na 2014 2834
Opinie RIO z grudnia 2014 2513
Emisja Obligacji 2014 715
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2621
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 9852
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2865
Emisja Obligacji 2016 716
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2861
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2714
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 4952
Emisja Obligacji 2017 768
Zaproszenie do składania ofert 2631
Uchwała o emisji obligacji 2625
Informacje dodatkowe 2605
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 38
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 2729
WODA i ŚCIEKI 3998
Jakość wody do spożycia 1413
Wodociąg Bojadła 37398
Wodociąg Bełcze 33297
Wodociąg Pyrnik 45446
Taryfy 4427
Informacje 953
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 13020
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 6772
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
DOKUMENTY STRATEGICZNE 0
Program Ochrony Środowiska 6794
Statut Gminy 8202
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 3789
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030 872
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 6215
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 6620
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 6279
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 6997
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1728
Bojadła 2510
Klenica 1769
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 1823
INFORMACJA PUBLICZNA 11567
Wnioski za 2020 rok 317
PROJEKTY UNIJNE 7783
OGŁOSZENIA O PRACY 68450
Aktualne 23008
W toku 44341
Wyniki 86549
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 122747
Aktualne 202551
W toku 81018
Wyniki 96035
Archiwalne 89096
Zapytania ofertowe 133345
Wyniki innych postępowań 80656
Plany postępowań o udzielenie zamówień 4755
Rok 2017 3887
Rok 2018 3517
Rok 2019 2512
Rok 2020 1441
Rok 2021 1915
Rok 2022 1495
OBWIESZCZENIA 491801
PETYCJE 5128
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 4262
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3924
Petycje 2016 16068
Petycje 2017 19894
Petycje 2018 12694
Petycje 2019 6866
Petycje 2020 2325
Petycje 2021 2847
Petycje 2022 868
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 10297
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 4277
Informacje 2016 16160
Informacje 2017 19173
Informacje 2018 12597
Informacje 2019 6245
Informacje 2020 1665
Informacje 2021 2181
Informacje 2022 718
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 6858
Petycje Zbiorcze 8460
WYBORY / REFERENDA 7015
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 23140
Wybory uzupełniające do RG/2017 24088
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 22702
Wybory uzupełniające 2016 25733
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 37242
Referendum 2015 25209
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 17643
Wybory Prezydenckie 2015 43907
Wybory Samorządowe 2014 41588
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 21305
Informacje PKW 6367
Wybory uzupełniające 2015 25103
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 11130
Wybory samorządowe 2018 41569
Wybory prezydenckie 2020 13716
Wybory uzupełniające do RG 2020 9312
Wybory uzupełniające II do RG 3411
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 3757
PRZETARGI 197265
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 653686
AZBEST 11439
Azbest 2016 23515
Azbest 2017 23214
Azbest 2018 14471
Azbest 2019 10343
Azbest 2020 7980
Azbest 2021 2294
Azbest 2022 186
PLANY ŁOWIECKIE 46147
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 57117
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 107960
Oświadczenia majątkowe 883149
Wpis do rejestru działalności regulowanej 11224
Działalność Lobbingowa 12447
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 19102
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 13112
Rejestr przedszkoli niepublicznych 16367
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 1176
Kontrole 16355
2013 11393
2019 2527

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1659890
Redakcja biuletynu 7314
Mapa serwisu 6518
Statystyki 6937
Kanały RSS 5905
Kontakt 66780
« powrót do poprzedniej strony