ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 91

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 5788
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 16316
RAPORT O STANIE GMINY 3615
OGŁOSZENIA 220316
INFORMACJE OŚWIATOWE 10090
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 33554
Kontakt 35487
Jednostki organizacyjne i instytucje 46255
Oświata 9582
Poglądowa mapa Gminy 3147
Urząd Stanu Cywilnego 8364
Służba zdrowia 9841
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 24944
Skład osobowy Rady 23275
Komisje Rady 14750
PROTOKOŁY Z SESJI 17084
Kadencja 2018-2023 8752
Kadencja 2014-2018 18265
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 304
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 61289
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1448
Kadencja 2014-2018 2146
Kadencja 2018-2023 4838
FUNDUSZ SOŁECKI 18813
AKTY PRAWNE 2095666
Projekty uchwał 46360
CO I JAK ZAŁATWIĆ 31082
Wydziały 19883
Sprawy 23676
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 18358
Ośrodek Pomocy Społecznej 5921
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5792
Urząd Stanu Cywilnego 32346
Numeracja nieruchomości 6902
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 7736
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 7203
Zezwolenia i koncesje 4666
Pisma, Deklaracje, Wnioski 45424
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 39277
Bilanse Gminy Bojadła 1461
Bilanse Urzędu Gminy 1347
Opinie/Uchwały RIO 31020
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19984
WPF 2013 - 2027 1533
WPF 2019 - 2032 368
WPF 2020 - 2033 375
Informacje o przebiegu budżetu 2288
2018 1260
2017 3718
2015 4506
2014 5704
2016 4151
2012 10060
2011 4200
2013 7377
Informacje o stanie mienia komunalnego 13265
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 9446
rok 2011 4519
rok 2012 11121
rok 2013 9843
rok 2014 10158
rok 2015 5521
rok 2016 4457
rok 2017 2723
rok 2018 2518
rok 2019 1383
rok 2020 165
Prognoza spłaty długu 5118
Projekty budżetu 1531
2015 3310
2016 2323
2017 2311
2018 5720
2019 1401
2020 497
Informacje 4234
Numery Kont Bankowych 3708
Emisja Obligacji 577
Emisja Obligacji 2013 2168
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3757
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4740
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1641
Sprawozdania roczne 2504
Sprawozdania kwartalne 1611
Informacja o kredytach i pożyczkach 1675
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1540
projekt Budżetu na 2014 1612
Opinie RIO z grudnia 2014 1574
Emisja Obligacji 2014 437
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1521
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5902
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1662
Emisja Obligacji 2016 390
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1746
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1639
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2879
Emisja Obligacji 2017 469
Zaproszenie do składania ofert 1549
Uchwała o emisji obligacji 1606
Informacje dodatkowe 1519
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 25
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1740
WODA i ŚCIEKI 1600
Jakość wody do spożycia 644
Wodociąg Bojadła 18591
Wodociąg Bełcze 17885
Wodociąg Pyrnik 24102
Taryfy 2204
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 9452
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5324
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 11644
Program Ochrony Środowiska 5235
Statut Gminy 6009
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2143
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4854
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5215
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4858
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5470
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 106
Bojadła 432
Klenica 340
INFORMACJA PUBLICZNA 7168
Wnioski za 2020 rok 20
PROJEKTY UNIJNE 3221
OGŁOSZENIA O PRACY 46517
Aktualne 16376
W toku 30057
Wyniki 53724
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 86498
Aktualne 137293
W toku 53119
Wyniki 64794
Archiwalne 59644
Zapytania ofertowe 90805
Wyniki innych postępowań 52590
Plany postępowań o udzielenie zamówień 1826
Rok 2017 2643
Rok 2018 2190
Rok 2019 1304
Rok 2020 431
OBWIESZCZENIA 300495
PETYCJE 2854
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2841
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2914
Petycje 2016 11075
Petycje 2017 13488
Petycje 2018 7908
Petycje 2019 3359
Petycje 2020 429
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 5668
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3136
Informacje 2016 10993
Informacje 2017 12800
Informacje 2018 7746
Informacje 2019 3191
Informacje 2020 396
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 4148
Petycje Zbiorcze 4530
WYBORY / REFERENDA 5100
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 15763
Wybory uzupełniające do RG/2017 16910
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 16270
Wybory uzupełniające 2016 18495
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 27113
Referendum 2015 18562
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10303
Wybory Prezydenckie 2015 32748
Wybory Samorządowe 2014 32594
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16163
Informacje PKW 4343
Wybory uzupełniające 2015 19099
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 5577
Wybory samorządowe 2018 27045
Wybory prezydenckie 2020 4873
Wybory uzupełniające do RG 2020 4849
Wybory uzupełniające II do RG 861
PRZETARGI 130787
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 468424
AZBEST 7810
Azbest 2016 15814
Azbest 2017 15213
Azbest 2018 8958
Azbest 2019 4598
Azbest 2020 992
PLANY ŁOWIECKIE 25846
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 44622
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 50731
Oświadczenia majątkowe 680130
Wpis do rejestru działalności regulowanej 7754
Działalność Lobbingowa 6720
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 13534
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9850
Rejestr przedszkoli niepublicznych 12310
Kontrole 11904
2012 9808
2013 8825
2019 1340

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 909515
Redakcja biuletynu 4791
Mapa serwisu 4366
Statystyki 4459
Kanały RSS 3615
Kontakt 44703
« powrót do poprzedniej strony