ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1238

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 6755
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 1195
RODO 12561
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 23254
PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 1094
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 0
RAPORT O STANIE GMINY 13037
OGŁOSZENIA 320865
INFORMACJE OŚWIATOWE 19968
wcześniejsze lata 2579
2020 1951
2021 2046
2022 1926
2023 100
GMINA BOJADŁA 102
Dane teleadresowe 46595
Kontakt 51113
Jednostki organizacyjne i instytucje 64699
Oświata 13615
Poglądowa mapa Gminy 3335
Urząd Stanu Cywilnego 11909
Służba zdrowia 13628
Statut Gminy 145
RADA GMINY 33
Informacje teleadresowe 35428
Dyżury Przewodniczącej RG 245
SPRAWOZDANIA KOMISJI RADY GMINY 12422
Skład osobowy Rady 33684
Komisje Rady 22063
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 21555
Kadencja 2018-2023 49272
Kadencja 2014-2018 35276
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 15394
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 165508
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 2196
Kadencja 2014-2018 3562
Kadencja 2018-2023 10059
FUNDUSZ SOŁECKI 31514
CO I JAK ZAŁATWIĆ 45151
Wydziały 27380
Sprawy 32930
AKTY PRAWNE 3334305
PROCEDURY 389
Ewidencja działalności gospodarczej 25121
Ośrodek Pomocy Społecznej 7953
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8151
Urząd Stanu Cywilnego 43590
Numeracja nieruchomości 9546
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 11284
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji 9965
Zezwolenia i koncesje 6498
STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH 103
Udostępnianie Informacji Publicznej 682
Pisma, Deklaracje, Wnioski 70260
BUDŻET I FINANSE 374
Informacje dotyczące budżetu 57083
Bilanse Gminy Bojadła 4399
Bilanse Urzędu Gminy 4313
Opinie/Uchwały RIO 50540
Wieloletnia Prognoza Finansowa 23947
WPF 2013 - 2027 6249
WPF 2019 - 2032 1528
WPF 2020 - 2033 1501
WPF 2021 - 2033 1932
WPF 2022 - 2033 922
Informacje o przebiegu budżetu 2958
2021 180
2020 1275
2019 832
2018 2569
2017 6268
2015 6664
2014 7966
2016 6261
2012 13902
2013 10064
2011 5885
Informacje o stanie mienia komunalnego 21114
Sprawozdania finansowe jednostek 420
2019 1973
2020 1191
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14751
rok 2011 6193
rok 2012 15528
rok 2013 14097
rok 2014 14353
rok 2015 8508
rok 2016 7107
rok 2017 5100
rok 2018 4715
rok 2019 3832
rok 2020 1965
rok 2021 1242
rok 2022 501
Prognoza spłaty długu 6789
Projekty budżetu 2167
2015 4862
2016 3714
2017 3718
2018 9222
2019 2763
2020 2063
2021 1209
2022 590
Informacje /ulgi,odroczenia,umożenia,raty 9049
Numery Kont Bankowych 6945
Emisja Obligacji 1110
Emisja Obligacji 2013 3931
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 6695
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 8577
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2978
Sprawozdania roczne 4768
Sprawozdania kwartalne 2820
Informacja o kredytach i pożyczkach 3000
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2692
projekt Budżetu na 2014 3007
Opinie RIO z grudnia 2014 2675
Emisja Obligacji 2014 771
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2817
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 10535
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3059
Emisja Obligacji 2016 764
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3043
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2914
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 5326
Emisja Obligacji 2017 814
Zaproszenie do składania ofert 2811
Uchwała o emisji obligacji 2811
Informacje dodatkowe 2772
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 40
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 2877
WODA i ŚCIEKI 4265
Jakość wody do spożycia 1467
Wodociąg Bojadła 40466
Wodociąg Bełcze 35640
Wodociąg Pyrnik 49160
Taryfy 4763
Informacje 1179
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 13494
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 6974
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
DOKUMENTY STRATEGICZNE 0
Program Ochrony Środowiska 7113
Statut Gminy 8632
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 4094
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030 1144
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 6480
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 6894
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 6573
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 7339
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2111
Bojadła 2885
Klenica 2062
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 2506
INFORMACJA PUBLICZNA 12181
Wnioski za 2020 rok 355
PROJEKTY UNIJNE 8446
OGŁOSZENIA O PRACY 72343
Aktualne 24346
W toku 46922
Wyniki 93207
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 131325
Aktualne 212685
W toku 87833
Wyniki 103424
Archiwalne 95937
Zapytania ofertowe 139484
Wyniki innych postępowań 87113
Plany postępowań o udzielenie zamówień 5518
Rok 2017 4097
Rok 2018 3727
Rok 2019 2729
Rok 2020 1597
Rok 2021 2391
Rok 2022 2465
Rok 2023 110
OBWIESZCZENIA 529535
PETYCJE 5383
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 4495
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 4056
Petycje 2016 16900
Petycje 2017 20913
Petycje 2018 13399
Petycje 2019 7384
Petycje 2020 2605
Petycje 2021 3371
Petycje 2022 1480
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 11050
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 4428
Informacje 2016 16879
Informacje 2017 20229
Informacje 2018 13339
Informacje 2019 6748
Informacje 2020 1873
Informacje 2021 2666
Informacje 2022 1363
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 7316
Petycje Zbiorcze 9203
WYBORY / REFERENDA 7197
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 24323
Wybory uzupełniające do RG/2017 25261
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 23785
Wybory uzupełniające 2016 27023
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 38874
Referendum 2015 26453
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18774
Wybory Prezydenckie 2015 45851
Wybory Samorządowe 2014 43223
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22199
Informacje PKW 6726
Wybory uzupełniające 2015 26104
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 12010
Wybory samorządowe 2018 44048
Wybory prezydenckie 2020 15066
Wybory uzupełniające do RG 2020 10107
Wybory uzupełniające II do RG 3828
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 4325
PRZETARGI 210629
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 683742
AZBEST 11851
Azbest 2016 24660
Azbest 2017 24476
Azbest 2018 15291
Azbest 2019 11135
Azbest 2020 8960
Azbest 2021 2846
Azbest 2022 744
PLANY ŁOWIECKIE 50361
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 59062
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 120449
Oświadczenia majątkowe 913835
Wpis do rejestru działalności regulowanej 11665
Działalność Lobbingowa 13497
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 19879
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 13525
Rejestr przedszkoli niepublicznych 16914
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 1373
Kontrole 16984
2013 11818
2019 2737

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1831967
Redakcja biuletynu 7669
Mapa serwisu 6780
Statystyki 7218
Kanały RSS 6159
Kontakt 70593
« powrót do poprzedniej strony