ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 284

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 7169
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 17653
RAPORT O STANIE GMINY 5012
OGŁOSZENIA 240945
INFORMACJE OŚWIATOWE 12682
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 35977
Kontakt 38593
Jednostki organizacyjne i instytucje 49807
Oświata 10381
Poglądowa mapa Gminy 3190
Urząd Stanu Cywilnego 8930
Służba zdrowia 10622
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 27097
Skład osobowy Rady 25330
Komisje Rady 16069
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 18082
Kadencja 2018-2023 12240
Kadencja 2014-2018 21472
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 3179
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 73302
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1825
Kadencja 2014-2018 2486
Kadencja 2018-2023 6097
FUNDUSZ SOŁECKI 21245
AKTY PRAWNE 2326258
Projekty uchwał 50455
CO I JAK ZAŁATWIĆ 33799
Wydziały 21410
Sprawy 25428
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 19793
Ośrodek Pomocy Społecznej 6294
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6210
Urząd Stanu Cywilnego 34627
Numeracja nieruchomości 7371
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 8411
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 7741
Zezwolenia i koncesje 4992
Pisma, Deklaracje, Wnioski 50674
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 42997
Bilanse Gminy Bojadła 1991
Bilanse Urzędu Gminy 1890
Opinie/Uchwały RIO 34672
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20803
WPF 2013 - 2027 2420
WPF 2019 - 2032 596
WPF 2020 - 2033 581
WPF 2021 - 2033 303
Informacje o przebiegu budżetu 2426
2019 50
2018 1578
2017 4243
2015 4941
2014 6143
2016 4582
2012 10802
2011 4488
2013 7906
Informacje o stanie mienia komunalnego 14873
Sprawozdania finansowe jednostek 88
2019 421
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 10324
rok 2011 4854
rok 2012 11934
rok 2013 10598
rok 2014 10973
rok 2015 6103
rok 2016 4953
rok 2017 3162
rok 2018 2927
rok 2019 1849
rok 2020 483
Prognoza spłaty długu 5441
Projekty budżetu 1653
2015 3604
2016 2608
2017 2577
2018 6505
2019 1675
2020 794
2021 204
Informacje 5109
Numery Kont Bankowych 4418
Emisja Obligacji 696
Emisja Obligacji 2013 2465
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4354
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5502
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1911
Sprawozdania roczne 2886
Sprawozdania kwartalne 1857
Informacja o kredytach i pożyczkach 1946
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1805
projekt Budżetu na 2014 1898
Opinie RIO z grudnia 2014 1824
Emisja Obligacji 2014 500
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1790
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 6859
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1921
Emisja Obligacji 2016 479
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2042
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1905
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3307
Emisja Obligacji 2017 543
Zaproszenie do składania ofert 1799
Uchwała o emisji obligacji 1841
Informacje dodatkowe 1784
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 29
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1991
WODA i ŚCIEKI 2208
Jakość wody do spożycia 933
Wodociąg Bojadła 23508
Wodociąg Bełcze 22119
Wodociąg Pyrnik 29577
Taryfy 2717
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 10211
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5644
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 12457
Program Ochrony Środowiska 5513
Statut Gminy 6355
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2512
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 5143
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5490
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 5143
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5758
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 196
Bojadła 781
Klenica 595
INFORMACJA PUBLICZNA 8160
Wnioski za 2020 rok 88
PROJEKTY UNIJNE 4242
OGŁOSZENIA O PRACY 50761
Aktualne 17777
W toku 33340
Wyniki 59912
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 94388
Aktualne 150127
W toku 58372
Wyniki 71132
Archiwalne 65541
Zapytania ofertowe 101197
Wyniki innych postępowań 57874
Plany postępowań o udzielenie zamówień 2520
Rok 2017 2949
Rok 2018 2527
Rok 2019 1593
Rok 2020 657
Rok 2021 147
OBWIESZCZENIA 340958
PETYCJE 3367
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 3130
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3095
Petycje 2016 12289
Petycje 2017 14970
Petycje 2018 9052
Petycje 2019 4160
Petycje 2020 861
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 6397
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3355
Informacje 2016 12115
Informacje 2017 14340
Informacje 2018 8862
Informacje 2019 3913
Informacje 2020 677
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 4730
Petycje Zbiorcze 5221
WYBORY / REFERENDA 5557
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 17453
Wybory uzupełniające do RG/2017 18576
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 17849
Wybory uzupełniające 2016 20192
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 29366
Referendum 2015 20142
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 12181
Wybory Prezydenckie 2015 35392
Wybory Samorządowe 2014 34775
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17350
Informacje PKW 4800
Wybory uzupełniające 2015 20582
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7004
Wybory samorządowe 2018 30736
Wybory prezydenckie 2020 6931
Wybory uzupełniające do RG 2020 6002
Wybory uzupełniające II do RG 1511
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 1169
PRZETARGI 145450
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 514690
AZBEST 8561
Azbest 2016 17884
Azbest 2017 17095
Azbest 2018 10343
Azbest 2019 6052
Azbest 2020 2637
PLANY ŁOWIECKIE 30300
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 47624
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 60635
Oświadczenia majątkowe 727527
Wpis do rejestru działalności regulowanej 8411
Działalność Lobbingowa 7736
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 14624
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 10407
Rejestr przedszkoli niepublicznych 13071
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 292
Kontrole 12829
2012 10377
2013 9423
2019 1629

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1045498
Redakcja biuletynu 5330
Mapa serwisu 4859
Statystyki 4967
Kanały RSS 4100
Kontakt 49608
« powrót do poprzedniej strony