ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 184

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 6392
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 16929
RAPORT O STANIE GMINY 4206
OGŁOSZENIA 230182
INFORMACJE OŚWIATOWE 11220
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 34570
Kontakt 36832
Jednostki organizacyjne i instytucje 47805
Oświata 9922
Poglądowa mapa Gminy 3157
Urząd Stanu Cywilnego 8645
Służba zdrowia 10189
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 25817
Skład osobowy Rady 24164
Komisje Rady 15291
PROTOKOŁY Z SESJI 17533
Kadencja 2018-2023 9970
Kadencja 2014-2018 19706
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 768
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 65963
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1589
Kadencja 2014-2018 2290
Kadencja 2018-2023 5326
FUNDUSZ SOŁECKI 20003
AKTY PRAWNE 2199344
Projekty uchwał 48360
CO I JAK ZAŁATWIĆ 32167
Wydziały 20646
Sprawy 24413
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 18906
Ośrodek Pomocy Społecznej 6067
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5950
Urząd Stanu Cywilnego 33301
Numeracja nieruchomości 7079
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 8017
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 7393
Zezwolenia i koncesje 4792
Pisma, Deklaracje, Wnioski 47374
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 40777
Bilanse Gminy Bojadła 1677
Bilanse Urzędu Gminy 1572
Opinie/Uchwały RIO 32445
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20346
WPF 2013 - 2027 1937
WPF 2019 - 2032 457
WPF 2020 - 2033 457
Informacje o przebiegu budżetu 2347
2019 13
2018 1436
2017 3953
2015 4707
2014 5920
2016 4358
2012 10406
2013 7638
2011 4337
Informacje o stanie mienia komunalnego 13986
Sprawozdania finansowe jednostek 29
2019 213
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 9853
rok 2011 4672
rok 2012 11438
rok 2013 10163
rok 2014 10564
rok 2015 5790
rok 2016 4676
rok 2017 2919
rok 2018 2710
rok 2019 1625
rok 2020 298
Prognoza spłaty długu 5258
Projekty budżetu 1583
2015 3454
2016 2462
2017 2438
2018 6118
2019 1521
2020 619
Informacje 4642
Numery Kont Bankowych 3995
Emisja Obligacji 626
Emisja Obligacji 2013 2300
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4026
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5108
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1774
Sprawozdania roczne 2680
Sprawozdania kwartalne 1712
Informacja o kredytach i pożyczkach 1808
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1660
projekt Budżetu na 2014 1746
Opinie RIO z grudnia 2014 1690
Emisja Obligacji 2014 468
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1646
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 6362
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1781
Emisja Obligacji 2016 433
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1868
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1764
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3070
Emisja Obligacji 2017 502
Zaproszenie do składania ofert 1663
Uchwała o emisji obligacji 1712
Informacje dodatkowe 1641
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 28
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1869
WODA i ŚCIEKI 1872
Jakość wody do spożycia 823
Wodociąg Bojadła 21043
Wodociąg Bełcze 20119
Wodociąg Pyrnik 26669
Taryfy 2446
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 9776
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5462
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 11978
Program Ochrony Środowiska 5345
Statut Gminy 6157
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2327
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4978
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5339
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4978
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5607
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 144
Bojadła 585
Klenica 441
INFORMACJA PUBLICZNA 7592
Wnioski za 2020 rok 46
PROJEKTY UNIJNE 3682
OGŁOSZENIA O PRACY 48548
Aktualne 17057
W toku 31691
Wyniki 56813
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 90193
Aktualne 143043
W toku 55662
Wyniki 67937
Archiwalne 62596
Zapytania ofertowe 95233
Wyniki innych postępowań 55120
Plany postępowań o udzielenie zamówień 2137
Rok 2017 2782
Rok 2018 2339
Rok 2019 1428
Rok 2020 524
OBWIESZCZENIA 318800
PETYCJE 3058
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2983
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2998
Petycje 2016 11620
Petycje 2017 14193
Petycje 2018 8430
Petycje 2019 3703
Petycje 2020 615
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 6030
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3230
Informacje 2016 11557
Informacje 2017 13546
Informacje 2018 8259
Informacje 2019 3519
Informacje 2020 521
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 4427
Petycje Zbiorcze 4860
WYBORY / REFERENDA 5292
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 16584
Wybory uzupełniające do RG/2017 17753
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 17116
Wybory uzupełniające 2016 19365
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 28287
Referendum 2015 19364
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11200
Wybory Prezydenckie 2015 34014
Wybory Samorządowe 2014 33728
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16767
Informacje PKW 4566
Wybory uzupełniające 2015 19827
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6314
Wybory samorządowe 2018 28840
Wybory prezydenckie 2020 5842
Wybory uzupełniające do RG 2020 5374
Wybory uzupełniające II do RG 1154
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 671
PRZETARGI 137303
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 488716
AZBEST 8128
Azbest 2016 16934
Azbest 2017 16148
Azbest 2018 9603
Azbest 2019 5349
Azbest 2020 1805
PLANY ŁOWIECKIE 27901
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 46051
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 55134
Oświadczenia majątkowe 702795
Wpis do rejestru działalności regulowanej 8024
Działalność Lobbingowa 7189
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 13975
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 10067
Rejestr przedszkoli niepublicznych 12637
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 139
Kontrole 12287
2012 10070
2013 9095
2019 1472

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 961784
Redakcja biuletynu 5010
Mapa serwisu 4576
Statystyki 4665
Kanały RSS 3800
Kontakt 46783
« powrót do poprzedniej strony