ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 553

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI 1426
RODO 8305
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 18919
RAPORT O STANIE GMINY 6451
OGŁOSZENIA 257916
INFORMACJE OŚWIATOWE 15522
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 38537
Kontakt 41477
Jednostki organizacyjne i instytucje 53009
Oświata 11133
Poglądowa mapa Gminy 3219
Urząd Stanu Cywilnego 9526
Służba zdrowia 11339
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 29033
Skład osobowy Rady 27324
Komisje Rady 17308
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 18893
Kadencja 2018-2023 16374
Kadencja 2014-2018 24348
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 5750
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 85901
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1965
Kadencja 2014-2018 2788
Kadencja 2018-2023 7148
FUNDUSZ SOŁECKI 23523
CO I JAK ZAŁATWIĆ 36284
Wydziały 22741
Sprawy 26956
AKTY PRAWNE 2546284
Projekty uchwał 54573
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 21045
Ośrodek Pomocy Społecznej 6643
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6581
Urząd Stanu Cywilnego 36643
Numeracja nieruchomości 7804
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 8934
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 8139
Zezwolenia i koncesje 5275
Pisma, Deklaracje, Wnioski 55521
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 45968
Bilanse Gminy Bojadła 2558
Bilanse Urzędu Gminy 2441
Opinie/Uchwały RIO 37818
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21457
WPF 2013 - 2027 3204
WPF 2019 - 2032 793
WPF 2020 - 2033 751
WPF 2021 - 2033 634
Informacje o przebiegu budżetu 2562
2020 148
2019 196
2018 1813
2017 4694
2015 5337
2014 6566
2016 4942
2012 11532
2011 4762
2013 8383
Informacje o stanie mienia komunalnego 16283
Sprawozdania finansowe jednostek 169
2019 764
2020 149
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11294
rok 2011 5215
rok 2012 12721
rok 2013 11446
rok 2014 11892
rok 2015 6668
rok 2016 5493
rok 2017 3616
rok 2018 3392
rok 2019 2354
rok 2020 865
rok 2021 282
Prognoza spłaty długu 5764
Projekty budżetu 1799
2015 3878
2016 2867
2017 2826
2018 7157
2019 1930
2020 1055
2021 419
Informacje 6168
Numery Kont Bankowych 4999
Emisja Obligacji 805
Emisja Obligacji 2013 2753
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4901
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 6186
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2141
Sprawozdania roczne 3260
Sprawozdania kwartalne 2074
Informacja o kredytach i pożyczkach 2182
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2008
projekt Budżetu na 2014 2169
Opinie RIO z grudnia 2014 2030
Emisja Obligacji 2014 557
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2026
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 7691
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2163
Emisja Obligacji 2016 546
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2272
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2144
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3746
Emisja Obligacji 2017 614
Zaproszenie do składania ofert 2011
Uchwała o emisji obligacji 2065
Informacje dodatkowe 2019
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 32
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 2198
WODA i ŚCIEKI 2694
Jakość wody do spożycia 1061
Wodociąg Bojadła 27370
Wodociąg Bełcze 25451
Wodociąg Pyrnik 34057
Taryfy 3153
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 10946
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5931
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 13193
Program Ochrony Środowiska 5788
Statut Gminy 6673
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2792
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 5398
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5729
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 5384
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 6007
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 323
Bojadła 1210
Klenica 846
INFORMACJA PUBLICZNA 9103
Wnioski za 2020 rok 152
PROJEKTY UNIJNE 5236
OGŁOSZENIA O PRACY 55757
Aktualne 19193
W toku 36584
Wyniki 66900
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 101372
Aktualne 164251
W toku 63534
Wyniki 76550
Archiwalne 70671
Zapytania ofertowe 111707
Wyniki innych postępowań 62749
Plany postępowań o udzielenie zamówień 3058
Rok 2017 3203
Rok 2018 2784
Rok 2019 1846
Rok 2020 839
Rok 2021 467
OBWIESZCZENIA 378692
PETYCJE 3878
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 3494
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3354
Petycje 2016 13478
Petycje 2017 16477
Petycje 2018 10144
Petycje 2019 4972
Petycje 2020 1301
Petycje 2021 621
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 7934
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3643
Informacje 2016 13281
Informacje 2017 15834
Informacje 2018 9966
Informacje 2019 4611
Informacje 2020 989
Informacje 2021 464
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 5400
Petycje Zbiorcze 6140
WYBORY / REFERENDA 5943
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 18982
Wybory uzupełniające do RG/2017 20117
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 19267
Wybory uzupełniające 2016 21693
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 31486
Referendum 2015 21593
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13781
Wybory Prezydenckie 2015 37800
Wybory Samorządowe 2014 36844
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18426
Informacje PKW 5235
Wybory uzupełniające 2015 21838
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8352
Wybory samorządowe 2018 33865
Wybory prezydenckie 2020 8843
Wybory uzupełniające do RG 2020 6956
Wybory uzupełniające II do RG 2034
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 1880
PRZETARGI 159350
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 553103
AZBEST 9314
Azbest 2016 19460
Azbest 2017 18687
Azbest 2018 11528
Azbest 2019 7296
Azbest 2020 4021
Azbest 2021 184
PLANY ŁOWIECKIE 34301
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 50314
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 71049
Oświadczenia majątkowe 770076
Wpis do rejestru działalności regulowanej 9102
Działalność Lobbingowa 8857
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 15736
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 11052
Rejestr przedszkoli niepublicznych 13921
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 511
Kontrole 13742
2012 10912
2013 9959
2019 1879

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1181072
Redakcja biuletynu 5831
Mapa serwisu 5295
Statystyki 5454
Kanały RSS 4563
Kontakt 54252
« powrót do poprzedniej strony