ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 3911
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 14333
RAPORT O STANIE GMINY 1968
OGŁOSZENIA 190832
Dotacje dla przedszkoli 7045
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 30344
Kontakt 31210
Jednostki organizacyjne i instytucje 41434
Oświata 8540
Poglądowa mapa Gminy 3099
Urząd Stanu Cywilnego 7516
Służba zdrowia 8824
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 22550
Skład osobowy Rady 20409
Komisje Rady 12954
Protokoły z sesji 15584
Kadencja 2018-2023 5006
Kadencja 2014-2018 12733
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 46138
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1181
Kadencja 2014-2018 1630
Kadencja 2018-2023 3448
FUNDUSZ SOŁECKI 15054
AKTY PRAWNE 1715208
Projekty uchwał 39552
CO I JAK ZAŁATWIĆ 27392
Wydziały 17150
Sprawy 20751
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 16318
Ośrodek Pomocy Społecznej 5375
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5148
Urząd Stanu Cywilnego 28697
Numeracja nieruchomości 6127
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 6836
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6443
Zezwolenia i koncesje 4149
Pisma, Deklaracje, Wnioski 38227
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 34378
Bilanse Gminy Bojadła 881
Bilanse Urzędu Gminy 792
Opinie/Uchwały RIO 25903
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18618
WPF 2013 - 2027 198
WPF 2019 - 2032 95
WPF 2020 - 2033 83
Informacje o przebiegu budżetu 2118
2018 764
2017 2903
2015 3694
2014 4930
2016 3382
2012 8856
2011 3714
2013 6466
Informacje o stanie mienia komunalnego 10974
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 8326
rok 2011 3952
rok 2012 9789
rok 2013 8879
rok 2014 9035
rok 2015 4726
rok 2016 3766
rok 2017 2117
rok 2018 1896
rok 2019 658
Prognoza spłaty długu 4639
Projekty budżetu 1360
2015 2837
2016 1900
2017 1900
2018 4636
2019 970
2020 152
Informacje 2968
Numery Kont Bankowych 2841
Emisja Obligacji 424
Emisja Obligacji 2013 1715
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2808
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3395
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1192
Sprawozdania roczne 1784
Sprawozdania kwartalne 1223
Informacja o kredytach i pożyczkach 1246
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1136
projekt Budżetu na 2014 1183
Opinie RIO z grudnia 2014 1174
Emisja Obligacji 2014 330
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1121
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4332
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1222
Emisja Obligacji 2016 288
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1329
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1188
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2280
Emisja Obligacji 2017 358
Zaproszenie do składania ofert 1156
Uchwała o emisji obligacji 1196
Informacje dodatkowe 1125
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 22
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1312
WODA i ŚCIEKI 991
Jakość wody do spożycia 404
Wodociąg Bojadła 13621
Wodociąg Bełcze 12582
Wodociąg Pyrnik 16843
Taryfy 1625
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 8355
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4793
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 10434
Program Ochrony Środowiska 4762
Statut Gminy 5412
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1665
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4343
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4753
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4388
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4952
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 22
Bojadła 58
Klenica 49
INFORMACJA PUBLICZNA 5752
PROJEKTY UNIJNE 1919
OGŁOSZENIA O PRACY 40232
Aktualne 13582
W toku 24791
Wyniki 43267
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 75783
Aktualne 121319
W toku 45023
Wyniki 55580
Archiwalne 50942
Zapytania ofertowe 78247
Wyniki innych postępowań 44314
Plany postępowań o udzielenie zamówień 978
Rok 2017 2180
Rok 2018 1670
Rok 2019 856
Rok 2020 96
OBWIESZCZENIA 239148
PETYCJE 2210
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2374
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2680
Petycje 2016 9192
Petycje 2017 11066
Petycje 2018 6044
Petycje 2019 2055
Petycje 2020 122
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 4497
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2856
Informacje 2016 9016
Informacje 2017 10350
Informacje 2018 5905
Informacje 2019 1960
Informacje 2020 99
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 3265
Petycje Zbiorcze 3546
WYBORY / REFERENDA 4500
Wybory uzupełniające do RG 2020 2831
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 12928
Wybory uzupełniające do RG/2017 13817
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 13248
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 22902
Wybory uzupełniające 2016 15391
Referendum 2015 15588
Wybory Prezydenckie 2015 27925
Wybory Samorządowe 2014 28379
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7080
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14141
Informacje PKW 3422
Wybory uzupełniające 2015 16614
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2969
Wybory samorządowe 2018 20793
Wybory prezydenckie 2020 127
PRZETARGI 109766
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 399228
AZBEST 6861
Azbest 2016 13065
Azbest 2017 12341
Azbest 2018 6767
Azbest 2019 2327
Azbest 2020 4
PLANY ŁOWIECKIE 18817
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 40224
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 37898
Oświadczenia majątkowe 597837
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6921
Działalność Lobbingowa 5187
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4729
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 12153
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 8840
Rejestr przedszkoli niepublicznych 11337
Kontrole 10579
2012 8890
2013 7871
2019 876

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 760755
Redakcja biuletynu 4216
Mapa serwisu 3770
Statystyki 3878
Kanały RSS 3040
Kontakt 38247
« powrót do poprzedniej strony