ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 5090
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 15525
RAPORT O STANIE GMINY 2948
OGŁOSZENIA 209372
INFORMACJE OŚWIATOWE 8861
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 32134
Kontakt 33652
Jednostki organizacyjne i instytucje 44214
Oświata 9138
Poglądowa mapa Gminy 3131
Urząd Stanu Cywilnego 8015
Służba zdrowia 9401
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 23870
Skład osobowy Rady 22073
Komisje Rady 13998
PROTOKOŁY Z SESJI 16424
Kadencja 2018-2023 7176
Kadencja 2014-2018 15906
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 75
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 55177
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1341
Kadencja 2014-2018 1938
Kadencja 2018-2023 4246
FUNDUSZ SOŁECKI 17366
AKTY PRAWNE 1949142
Projekty uchwał 43973
CO I JAK ZAŁATWIĆ 29714
Wydziały 18842
Sprawy 22595
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 17586
Ośrodek Pomocy Społecznej 5726
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5570
Urząd Stanu Cywilnego 31062
Numeracja nieruchomości 6629
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 7428
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6933
Zezwolenia i koncesje 4488
Pisma, Deklaracje, Wnioski 43012
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 37355
Bilanse Gminy Bojadła 1218
Bilanse Urzędu Gminy 1102
Opinie/Uchwały RIO 29241
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19489
WPF 2013 - 2027 1080
WPF 2019 - 2032 266
WPF 2020 - 2033 268
Informacje o przebiegu budżetu 2226
2018 1073
2017 3388
2015 4208
2014 5407
2016 3878
2012 9636
2011 4029
2013 7039
Informacje o stanie mienia komunalnego 12368
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 8985
rok 2011 4287
rok 2012 10586
rok 2013 9475
rok 2014 9741
rok 2015 5208
rok 2016 4183
rok 2017 2475
rok 2018 2300
rok 2019 1113
rok 2020 56
Prognoza spłaty długu 4948
Projekty budżetu 1472
2015 3135
2016 2158
2017 2173
2018 5287
2019 1247
2020 343
Informacje 3762
Numery Kont Bankowych 3388
Emisja Obligacji 520
Emisja Obligacji 2013 2003
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3399
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4201
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1472
Sprawozdania roczne 2216
Sprawozdania kwartalne 1469
Informacja o kredytach i pożyczkach 1513
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1382
projekt Budżetu na 2014 1470
Opinie RIO z grudnia 2014 1440
Emisja Obligacji 2014 401
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1384
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5356
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1503
Emisja Obligacji 2016 352
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1595
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1488
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2668
Emisja Obligacji 2017 435
Zaproszenie do składania ofert 1410
Uchwała o emisji obligacji 1474
Informacje dodatkowe 1373
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 24
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1588
WODA i ŚCIEKI 1344
Jakość wody do spożycia 520
Wodociąg Bojadła 16604
Wodociąg Bełcze 15690
Wodociąg Pyrnik 21198
Taryfy 2000
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 8992
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5133
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 11168
Program Ochrony Środowiska 5042
Statut Gminy 5789
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1958
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4666
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5056
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4678
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5280
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 70
Bojadła 288
Klenica 235
INFORMACJA PUBLICZNA 6587
PROJEKTY UNIJNE 2693
OGŁOSZENIA O PRACY 43843
Aktualne 15386
W toku 28119
Wyniki 49077
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 82225
Aktualne 130402
W toku 50045
Wyniki 61250
Archiwalne 56220
Zapytania ofertowe 84561
Wyniki innych postępowań 49467
Plany postępowań o udzielenie zamówień 1481
Rok 2017 2495
Rok 2018 2010
Rok 2019 1140
Rok 2020 315
OBWIESZCZENIA 277098
PETYCJE 2594
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2676
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2843
Petycje 2016 10390
Petycje 2017 12610
Petycje 2018 7214
Petycje 2019 2878
Petycje 2020 292
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 5220
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3048
Informacje 2016 10251
Informacje 2017 11852
Informacje 2018 7095
Informacje 2019 2744
Informacje 2020 274
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 3821
Petycje Zbiorcze 4120
WYBORY / REFERENDA 4885
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 14738
Wybory uzupełniające do RG/2017 15710
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 15109
Wybory uzupełniające 2016 17318
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 25504
Referendum 2015 17458
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9065
Wybory Prezydenckie 2015 30982
Wybory Samorządowe 2014 31103
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15458
Informacje PKW 3991
Wybory uzupełniające 2015 18183
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 4563
Wybory samorządowe 2018 24740
Wybory prezydenckie 2020 2495
Wybory uzupełniające do RG 2020 4163
Wybory uzupełniające II do RG 497
PRZETARGI 122187
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 441129
AZBEST 7430
Azbest 2016 14710
Azbest 2017 14162
Azbest 2018 8161
Azbest 2019 3723
Azbest 2020 504
PLANY ŁOWIECKIE 23230
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 42898
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 45774
Oświadczenia majątkowe 650707
Wpis do rejestru działalności regulowanej 7432
Działalność Lobbingowa 6142
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 12973
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9402
Rejestr przedszkoli niepublicznych 11901
Kontrole 11374
2012 9461
2013 8455
2019 1153

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 841458
Redakcja biuletynu 4542
Mapa serwisu 4107
Statystyki 4210
Kanały RSS 3383
Kontakt 42345
« powrót do poprzedniej strony