Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 4578
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 15026
RAPORT O STANIE GMINY 2461
OGŁOSZENIA 202049
INFORMACJE OŚWIATOWE 8103
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 31388
Kontakt 32590
Jednostki organizacyjne i instytucje 43094
Oświata 8915
Poglądowa mapa Gminy 3125
Urząd Stanu Cywilnego 7814
Służba zdrowia 9171
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 23322
Skład osobowy Rady 21467
Komisje Rady 13600
PROTOKOŁY Z SESJI 16102
Kadencja 2018-2023 6303
Kadencja 2014-2018 14606
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 46
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 51417
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1256
Kadencja 2014-2018 1828
Kadencja 2018-2023 3891
FUNDUSZ SOŁECKI 16493
AKTY PRAWNE 1848412
Projekty uchwał 42401
CO I JAK ZAŁATWIĆ 28793
Wydziały 18249
Sprawy 21945
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 17065
Ośrodek Pomocy Społecznej 5595
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5396
Urząd Stanu Cywilnego 30184
Numeracja nieruchomości 6423
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 7184
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6726
Zezwolenia i koncesje 4364
Pisma, Deklaracje, Wnioski 40988
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 36143
Bilanse Gminy Bojadła 1077
Bilanse Urzędu Gminy 979
Opinie/Uchwały RIO 27839
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19180
WPF 2013 - 2027 735
WPF 2019 - 2032 203
WPF 2020 - 2033 203
Informacje o przebiegu budżetu 2174
2018 951
2017 3209
2015 4014
2014 5219
2016 3686
2012 9298
2011 3908
2013 6806
Informacje o stanie mienia komunalnego 11791
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 8720
rok 2011 4140
rok 2012 10253
rok 2013 9261
rok 2014 9435
rok 2015 5045
rok 2016 4050
rok 2017 2340
rok 2018 2152
rok 2019 925
Prognoza spłaty długu 4835
Projekty budżetu 1422
2015 3043
2016 2065
2017 2076
2018 5065
2019 1155
2020 273
Informacje 3453
Numery Kont Bankowych 3170
Emisja Obligacji 486
Emisja Obligacji 2013 1899
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3197
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3901
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1367
Sprawozdania roczne 2059
Sprawozdania kwartalne 1374
Informacja o kredytach i pożyczkach 1411
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1292
projekt Budżetu na 2014 1368
Opinie RIO z grudnia 2014 1348
Emisja Obligacji 2014 379
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1289
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5011
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1404
Emisja Obligacji 2016 329
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1500
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1379
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2541
Emisja Obligacji 2017 408
Zaproszenie do składania ofert 1312
Uchwała o emisji obligacji 1365
Informacje dodatkowe 1278
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 23
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1490
WODA i ŚCIEKI 1175
Jakość wody do spożycia 486
Wodociąg Bojadła 15315
Wodociąg Bełcze 14377
Wodociąg Pyrnik 19472
Taryfy 1863
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 8708
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5023
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 10857
Program Ochrony Środowiska 4939
Statut Gminy 5644
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1842
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4539
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4946
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4573
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5160
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 51
Bojadła 208
Klenica 167
INFORMACJA PUBLICZNA 6244
PROJEKTY UNIJNE 2385
OGŁOSZENIA O PRACY 42301
Aktualne 14715
W toku 26750
Wyniki 46723
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 79752
Aktualne 126489
W toku 47922
Wyniki 58845
Archiwalne 53922
Zapytania ofertowe 81598
Wyniki innych postępowań 47193
Plany postępowań o udzielenie zamówień 1275
Rok 2017 2369
Rok 2018 1885
Rok 2019 1026
Rok 2020 239
OBWIESZCZENIA 262603
PETYCJE 2414
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2565
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2774
Petycje 2016 9932
Petycje 2017 12057
Petycje 2018 6776
Petycje 2019 2569
Petycje 2020 224
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 4967
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2967
Informacje 2016 9784
Informacje 2017 11303
Informacje 2018 6647
Informacje 2019 2455
Informacje 2020 217
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 3596
Petycje Zbiorcze 3902
WYBORY / REFERENDA 4691
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 14036
Wybory uzupełniające do RG/2017 15025
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 14471
Wybory uzupełniające 2016 16598
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 24497
Referendum 2015 16754
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8330
Wybory Prezydenckie 2015 29792
Wybory Samorządowe 2014 30025
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14926
Informacje PKW 3785
Wybory uzupełniające 2015 17602
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 3939
Wybory samorządowe 2018 23280
Wybory prezydenckie 2020 1100
Wybory uzupełniające do RG 2020 3685
Wybory uzupełniające II do RG 253
PRZETARGI 117235
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 423848
AZBEST 7187
Azbest 2016 14026
Azbest 2017 13460
Azbest 2018 7620
Azbest 2019 3207
Azbest 2020 108
PLANY ŁOWIECKIE 21542
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 41909
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 42841
Oświadczenia majątkowe 629910
Wpis do rejestru działalności regulowanej 7215
Działalność Lobbingowa 5776
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4931
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 12626
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9169
Rejestr przedszkoli niepublicznych 11660
Kontrole 11028
2012 9235
2013 8215
2019 1043

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 801431
Redakcja biuletynu 4393
Mapa serwisu 3951
Statystyki 4058
Kanały RSS 3223
Kontakt 40652