ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 256

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 6848
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 17349
RAPORT O STANIE GMINY 4724
OGŁOSZENIA 236435
INFORMACJE OŚWIATOWE 12109
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 35385
Kontakt 37770
Jednostki organizacyjne i instytucje 48874
Oświata 10175
Poglądowa mapa Gminy 3172
Urząd Stanu Cywilnego 8814
Służba zdrowia 10445
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 26573
Skład osobowy Rady 24845
Komisje Rady 15703
PROTOKOŁY Z SESJI I KOMISJI 17903
Kadencja 2018-2023 11078
Kadencja 2014-2018 20627
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 2238
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 70212
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1729
Kadencja 2014-2018 2394
Kadencja 2018-2023 5740
FUNDUSZ SOŁECKI 20804
AKTY PRAWNE 2275263
Projekty uchwał 49724
CO I JAK ZAŁATWIĆ 33175
Wydziały 21142
Sprawy 25025
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 19400
Ośrodek Pomocy Społecznej 6206
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6096
Urząd Stanu Cywilnego 34083
Numeracja nieruchomości 7239
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 8229
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 7575
Zezwolenia i koncesje 4910
Pisma, Deklaracje, Wnioski 49385
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 42251
Bilanse Gminy Bojadła 1860
Bilanse Urzędu Gminy 1758
Opinie/Uchwały RIO 33949
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20640
WPF 2013 - 2027 2234
WPF 2019 - 2032 554
WPF 2020 - 2033 545
WPF 2021 - 2033 200
Informacje o przebiegu budżetu 2404
2019 39
2018 1523
2017 4150
2015 4832
2014 6062
2016 4502
2012 10661
2011 4440
2013 7790
Informacje o stanie mienia komunalnego 14538
Sprawozdania finansowe jednostek 69
2019 333
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 10157
rok 2011 4801
rok 2012 11764
rok 2013 10450
rok 2014 10831
rok 2015 6004
rok 2016 4862
rok 2017 3091
rok 2018 2837
rok 2019 1772
rok 2020 402
Prognoza spłaty długu 5385
Projekty budżetu 1636
2015 3562
2016 2560
2017 2538
2018 6382
2019 1626
2020 735
2021 139
Informacje 4944
Numery Kont Bankowych 4278
Emisja Obligacji 676
Emisja Obligacji 2013 2404
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4212
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5315
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1853
Sprawozdania roczne 2802
Sprawozdania kwartalne 1792
Informacja o kredytach i pożyczkach 1887
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1744
projekt Budżetu na 2014 1836
Opinie RIO z grudnia 2014 1769
Emisja Obligacji 2014 485
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1731
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 6643
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1859
Emisja Obligacji 2016 461
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1973
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1842
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 3219
Emisja Obligacji 2017 525
Zaproszenie do składania ofert 1747
Uchwała o emisji obligacji 1790
Informacje dodatkowe 1728
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 28
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1944
WODA i ŚCIEKI 2065
Jakość wody do spożycia 872
Wodociąg Bojadła 22334
Wodociąg Bełcze 21140
Wodociąg Pyrnik 28161
Taryfy 2598
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 10047
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5585
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 12264
Program Ochrony Środowiska 5439
Statut Gminy 6284
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 2444
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 5073
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5423
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 5071
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5683
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 177
Bojadła 703
Klenica 531
INFORMACJA PUBLICZNA 7937
Wnioski za 2020 rok 68
PROJEKTY UNIJNE 3991
OGŁOSZENIA O PRACY 49969
Aktualne 17524
W toku 32800
Wyniki 58858
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 92858
Aktualne 147514
W toku 57353
Wyniki 69916
Archiwalne 64458
Zapytania ofertowe 99036
Wyniki innych postępowań 56869
Plany postępowań o udzielenie zamówień 2376
Rok 2017 2880
Rok 2018 2468
Rok 2019 1525
Rok 2020 604
Rok 2021 19
OBWIESZCZENIA 332230
PETYCJE 3241
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 3070
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 3055
Petycje 2016 12038
Petycje 2017 14703
Petycje 2018 8825
Petycje 2019 3968
Petycje 2020 766
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 6239
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3306
Informacje 2016 11939
Informacje 2017 14055
Informacje 2018 8658
Informacje 2019 3749
Informacje 2020 619
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 4584
Petycje Zbiorcze 5084
WYBORY / REFERENDA 5447
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 17108
Wybory uzupełniające do RG/2017 18279
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 17572
Wybory uzupełniające 2016 19880
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 28926
Referendum 2015 19852
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11759
Wybory Prezydenckie 2015 34954
Wybory Samorządowe 2014 34393
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17121
Informacje PKW 4709
Wybory uzupełniające 2015 20326
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6743
Wybory samorządowe 2018 30033
Wybory prezydenckie 2020 6539
Wybory uzupełniające do RG 2020 5782
Wybory uzupełniające II do RG 1375
Wybory uzup. do RG 2020 okr. 1 i 3 959
PRZETARGI 142076
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 504128
AZBEST 8374
Azbest 2016 17556
Azbest 2017 16754
Azbest 2018 10061
Azbest 2019 5752
Azbest 2020 2275
PLANY ŁOWIECKIE 29361
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 47008
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 58292
Oświadczenia majątkowe 719659
Wpis do rejestru działalności regulowanej 8267
Działalność Lobbingowa 7526
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 14381
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 10284
Rejestr przedszkoli niepublicznych 12896
EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 227
Kontrole 12617
2012 10275
2013 9310
2019 1564

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1006140
Redakcja biuletynu 5202
Mapa serwisu 4740
Statystyki 4844
Kanały RSS 3986
Kontakt 48539