Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 5057
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 15486
RAPORT O STANIE GMINY 2903
OGŁOSZENIA 208497
INFORMACJE OŚWIATOWE 8813
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 32073
Kontakt 33571
Jednostki organizacyjne i instytucje 44128
Oświata 9117
Poglądowa mapa Gminy 3131
Urząd Stanu Cywilnego 7995
Służba zdrowia 9378
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 23823
Skład osobowy Rady 22038
Komisje Rady 13975
PROTOKOŁY Z SESJI 16400
Kadencja 2018-2023 7104
Kadencja 2014-2018 15789
ZAPYTANIA I INTERPELACJE 73
Informacje o terminach sesji, Komisji i porządek obrad 54733
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 1337
Kadencja 2014-2018 1929
Kadencja 2018-2023 4216
FUNDUSZ SOŁECKI 17295
AKTY PRAWNE 1938909
Projekty uchwał 43852
CO I JAK ZAŁATWIĆ 29648
Wydziały 18797
Sprawy 22536
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 17531
Ośrodek Pomocy Społecznej 5716
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5561
Urząd Stanu Cywilnego 31001
Numeracja nieruchomości 6613
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 7408
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 6919
Zezwolenia i koncesje 4477
Pisma, Deklaracje, Wnioski 42906
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 37285
Bilanse Gminy Bojadła 1207
Bilanse Urzędu Gminy 1094
Opinie/Uchwały RIO 29150
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19468
WPF 2013 - 2027 1066
WPF 2019 - 2032 262
WPF 2020 - 2033 265
Informacje o przebiegu budżetu 2223
2018 1063
2017 3369
2015 4191
2014 5396
2016 3862
2012 9587
2011 4015
2013 7002
Informacje o stanie mienia komunalnego 12336
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 8968
rok 2011 4273
rok 2012 10568
rok 2013 9460
rok 2014 9700
rok 2015 5197
rok 2016 4178
rok 2017 2466
rok 2018 2289
rok 2019 1098
rok 2020 51
Prognoza spłaty długu 4945
Projekty budżetu 1468
2015 3128
2016 2146
2017 2165
2018 5252
2019 1242
2020 338
Informacje 3746
Numery Kont Bankowych 3372
Emisja Obligacji 519
Emisja Obligacji 2013 1998
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 3383
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4177
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 1465
Sprawozdania roczne 2199
Sprawozdania kwartalne 1461
Informacja o kredytach i pożyczkach 1505
Opinia RIO - wykup obligacji .. 1377
projekt Budżetu na 2014 1461
Opinie RIO z grudnia 2014 1436
Emisja Obligacji 2014 400
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1376
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5333
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1494
Emisja Obligacji 2016 349
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1589
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1485
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 2659
Emisja Obligacji 2017 433
Zaproszenie do składania ofert 1406
Uchwała o emisji obligacji 1467
Informacje dodatkowe 1367
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 24
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 1579
WODA i ŚCIEKI 1320
Jakość wody do spożycia 518
Wodociąg Bojadła 16523
Wodociąg Bełcze 15606
Wodociąg Pyrnik 21100
Taryfy 1987
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 8961
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 5128
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 11136
Program Ochrony Środowiska 5032
Statut Gminy 5770
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1948
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 4653
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 5046
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 4671
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 5270
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 70
Bojadła 279
Klenica 231
INFORMACJA PUBLICZNA 6553
PROJEKTY UNIJNE 2661
OGŁOSZENIA O PRACY 43714
Aktualne 15331
W toku 28040
Wyniki 48905
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 82031
Aktualne 130078
W toku 49894
Wyniki 61088
Archiwalne 56074
Zapytania ofertowe 84259
Wyniki innych postępowań 49313
Plany postępowań o udzielenie zamówień 1456
Rok 2017 2486
Rok 2018 2002
Rok 2019 1132
Rok 2020 311
OBWIESZCZENIA 275979
PETYCJE 2578
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2667
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2842
Petycje 2016 10359
Petycje 2017 12571
Petycje 2018 7177
Petycje 2019 2847
Petycje 2020 288
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 5199
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 3046
Informacje 2016 10221
Informacje 2017 11810
Informacje 2018 7066
Informacje 2019 2728
Informacje 2020 272
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 3808
Petycje Zbiorcze 4096
WYBORY / REFERENDA 4862
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 14688
Wybory uzupełniające do RG/2017 15665
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 15057
Wybory uzupełniające 2016 17266
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 25431
Referendum 2015 17410
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9013
Wybory Prezydenckie 2015 30895
Wybory Samorządowe 2014 30987
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 15392
Informacje PKW 3964
Wybory uzupełniające 2015 18142
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 4520
Wybory samorządowe 2018 24631
Wybory prezydenckie 2020 2279
Wybory uzupełniające do RG 2020 4116
Wybory uzupełniające II do RG 472
PRZETARGI 121722
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 439667
AZBEST 7412
Azbest 2016 14662
Azbest 2017 14108
Azbest 2018 8111
Azbest 2019 3682
Azbest 2020 439
PLANY ŁOWIECKIE 23092
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 42830
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 45514
Oświadczenia majątkowe 648831
Wpis do rejestru działalności regulowanej 7410
Działalność Lobbingowa 6104
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 12952
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 9386
Rejestr przedszkoli niepublicznych 11879
Kontrole 11333
2012 9433
2013 8436
2019 1141

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 839062
Redakcja biuletynu 4529
Mapa serwisu 4083
Statystyki 4196
Kanały RSS 3372
Kontakt 42186