ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania dokumentów
2020-09-25 15:00:00
Stanowisko
Kierownik ds. gospodarki komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Bojadła
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-01-07
Termin składania dokumentów
2020-01-22 15:00:00
Stanowisko
ds. infrastruktury technicznej i komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Bojadła
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-06-04
Termin składania dokumentów
2019-06-28 00:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Szkoła Podstawowa w Klenicy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-04-08
Termin składania dokumentów
2019-04-24 15:00:00
Stanowisko
Stanowiska inspektora d/s infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Bojadła
Lp: 5
Data ogłoszenia
2019-01-17
Termin składania dokumentów
2019-01-28 00:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Bojadła
Lp: 6
Data ogłoszenia
2018-12-06
Termin składania dokumentów
2018-12-21 00:00:00
Stanowisko
Stanowisko konserwatora, elektryka
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Bojadła
Lp: 7
Data ogłoszenia
2018-04-27
Termin składania dokumentów
2018-05-25 00:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zespół Edukacyjny w Bojadłach
Lp: 8
Data ogłoszenia
2015-11-17
Termin składania dokumentów
2015-12-11 13:00:00
Stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach z filią w Klenicy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy
Lp: 9
Data ogłoszenia
2015-09-02
Termin składania dokumentów
2015-09-25 14:00:00
Stanowisko
Opiekun świetlicy środowiskowej w miejscowości Klenica
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Bojadła