ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 2022/BZP 00165747/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-30 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę - formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2022-05-18 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony