ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOC, 228.5 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.2 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (PDF, 961.5 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PFU (ZIP, 19.4 MiB)
 • zalacznik_do_umowy_nr_1_-__dokument_gwarancyjny (DOC, 164.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 129.9 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 1 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ zmodyfikowany - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 228.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 168.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 329.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 163 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOSCI KLENICA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 228.5 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.4 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zp. - projekt (PDF, 994.8 KiB)
 • 5. załącznik nr 5 SWZ - decyzje (ZIP, 4.5 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.7 KiB)
 • zalacznik_do_umowy_nr_1_-__dokument_gwarancyjny (DOC, 164.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 76.9 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PFU (ZIP, 48.2 MiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 186.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 185.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 222.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 740.9 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 84.6 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 31.2 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (DOC, 355.5 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 do SWZ - PFU (ZIP, 10.7 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - przedmiar robót (PDF, 89.3 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 101 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 66.3 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publ. (PDF, 184.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 214.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 213.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 762.6 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 84.6 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia-WZÓR (DOC, 355 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - PFU (ZIP, 10.7 MiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 101 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 66.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.2 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 31.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 183.9 KiB)
 • odpowiedz na pytanie (PDF, 529.2 KiB)
 • załącznik do odpowiedzi na pytania - PFU prawidłowy (PDF, 855.6 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 250.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy (DOC, 104.5 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 128.1 KiB)
 • 3. Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu granty PPGR (PDF, 866.2 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis zamówienia Gmina Bojadła (PDF, 919.4 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 215.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 160.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • załącznik SWZ nr 1 i 2 edytowalny (DOC, 165.5 KiB)
 • załącznik SWZ nr 3 - wzór umowy o roboty budowlane budowa sieci wodociągowej Pyrnik, Młynkowo (PDF, 739.9 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 118 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 81 KiB)
 • załącznik 6 Specyfikacja Techniczna odbioru i wykonan (ZIP, 1.4 MiB)
 • załącznik 5 Projekt budowlany (ZIP, 17.8 MiB)
 • załącznik 4 Przedmiary robót (ZIP, 671.9 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 685.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PDF, 581.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 278.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2013-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 346.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy - indywidualnie (PDF, 426.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór wniosku (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 696.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 917.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 633.7 KiB)