ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.7 KiB)
  • SWZ (PDF, 746.3 KiB)
  • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 84.7 KiB)
  • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 31.2 KiB)
  • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (DOC, 355.5 KiB)
  • 4. załacznik nr 4 do SWZ - PFU (ZIP, 10.7 MiB)
  • 5. załącznik nr 5 do SWZ - przedmiar robót (PDF, 89.3 KiB)
  • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 101 KiB)
  • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 66.3 KiB)